Home Aktivity Konference „Ekologická výchova v odpadovém hospodářství“

Konference „Ekologická výchova v odpadovém hospodářství“

Konference „Ekologická výchova v odpadovém hospodářství“
20. 3. 2014, Krajský úřad Libereckého kraje, multimediální sál, budova C, 3. poschodí (U Jezu 642/2A, 460 01 Liberec), 9.00 – 15.00
8.30 – 9.00 registrace účastníků

Úvod
9.00 – 9.05 Uvítání účastníků, Mgr. Hana Moudrá, předsedkyně Rady SOLK

9.05 – 9.10 Úvodní slovo, Josef Jadrný, náměstek hejtmana Libereckého kraje, řízení životního prostředí a zemědělství

9.10 – 9.30 Úvod do problematiky - Ekologická výchova v Libereckém kraji (střediska ekologické výchovy, školy, projekty…), informační zdroje, možnosti finanční podpory, Ing. Tomáš Komrzý, Krajský úřad Libereckého kraje

9.30 – 10.00 Podpora ekologické výchovy ve sběru, třídění a recyklaci odpadu ze strany EKO-KOM a.s., Ing. Martin Lochovský, http://www.ekokom.cz

Ekovýchovné a informační programy a materiály

10.00 – 10.30 Divadelní představení k minimalizaci vzniku, separaci a zpracování odpadů, Jarmila Enochová, Divadélko Rolnička, Liberec, http://rolnicka.com

10.30 – 11.00 Prezentace programu „Odpovědi na odpady“, Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, Oldřichov v Hájích, Ing. Kamila Průchová, http://www.strevlik.cz

11.00 – 11.30 Sběr a využití organického materiálu na školách, pěstování zeleniny či bylin metodou čtverečkové zahrádky, Tomáš Hodek, Ekodomov Praha, o.s., http://www.ekodomov.cz

11.30 – 12.30 Přestávka a občerstvení

12.30 – 13.10 Kampaň „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“ – aktivity, finanční zdroje, indikátory, Lenka Hronešová, Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové, http://sever.ekologickavychova.cz

13.10 – 13.40 Příklad spolupráce obce s ostatními subjekty s cílem minimalizace vzniku odpadu, Bc. Lenka Soukupová, Město Semily, http://www.semily.cz

13.40 – 14.10 Příklad spolupráce obce s ostatními subjekty s cílem minimalizace vzniku odpadu, německé město

14.10 – 14.45 Prezentace projektu 3xR – ekovýchova trochu jinak , Občanské sdružení Tereza, Praha, Judita Nechvátalová, http://www.terezanet.cz

14.45 – 15.15 Prezentace divadelního představení na téma „Čistý les“, Silke Hentschel, Centrum ochrany přírody Žitavské hory, Žitava

15.15 – 15.30 Volná diskuze a závěr

Zajímavý odkaz: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia

Organizátor: Sdružení obcí Libereckého kraje, Tř. 1. Máje 858/26, 460 01 Liberec III, www.solk.cz

Kontaktní osoba: Ing. Romana Cermanová, Tel.: 777 216852, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Ve spolupráci:
Okres Görlitz, www.landkreis-goerlitz.de

EKO-KOM a.s., www.ekokom.cz

EGLZ, www.abfall-eglz.de

Změna programu vyhrazena.
Účast na konferenci je zdarma. Pro účastníky je v polední přestávce připraveno chutné občerstvení.

Přihláška

Program konference

 

     EFRE tsch_gr_rgb_72dpi Logo Ziel-3 Logo SOLK Logo Projektpartner 1 Logo Leadpartner EGLZ