Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 6. 3. 2003 na Městském úřadě v Jablonci nad Nisou

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 6. 3. 2003 na Městském úřadě v Jablonci nad Nisou od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 12/03

Rada SOLK bere na vědomí stanovisko hejtmana LK RNDr. P. Pavlíka k aktuálním problémům LK a možnostem spolupráce LK a SOLK, o možnosti poskytování legislativních návrhů zákonů k posouzení SOLK, o možnostech poskytování bodů programu zasedání Rady a Zastupitelstva kraje k vyjádření SOLK a o nemožnosti začlenění zástupců SOLK do komisí a výborů LK z politických důvodů.

 

č. 13/03

Rada SOLK bere na vědomí informaci o jednání s předsedou Ing. Vlasákem, předsedou SMO ČR, o možnostech začlenění SOLK do SMO ČR, a to jako součást SMO ČR (krajská organizační složka SMO ČR) vystupující v rámci krajské komory nebo jako samostatná organizace účastnící se jednání jednotlivých komisí.

 

č. 14/03

Rada SOLK ukládá členům Rady SOLK účastnit se krajské konference SMO ČR v Liberci dne 15. 4. 2003, na kterém bude předneseno stanovisko SOLK k budoucí činnosti SOLK ve vztahu ke SMO ČR. Stanovisko bude sestaveno na příštím zasedání Rady SOLK.

 

č. 15/03

Rada SOLK bere na vědomí vstup nových členů do SOLK, a to obcí Volfartice, Horní Libchava, Okna, Skalice u České Lípy a města Mimoň.

 

č. 16/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o dosavadním průběhu oslovování nečlenských obcí.

 

č. 17/03

Rada SOLK po projednání schvaluje předložený Plán činnosti SOLK na rok 2003 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

 

č. 18/03

Rada SOLK po projednání schvaluje předložený návrh Sociálního fondu SOLK na rok 2003.

 

č. 19/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu o možnosti financování provozu kanceláře z jiných zdrojů a odkládá projednání nájmu kanceláře SOLK na příští zasedání Rady SOLK. Zároveň ukládá předsedovi a řediteli SOLK předložit na příštím zasedání Rady SOLK smluvně zajištěné financování provozu kanceláře jako podmínku ke schválení nájmu kanceláře.

 

č. 20/03

Rada SOLK v bodě ostatní

  • stanovila termín příštího zasedání Rady na 26. března 2003 v Harrachově od 10.00 hodin,
  • stanovila termín svolání Sněmu SOLK na 9. dubna 2003 v Liberci od 10.00 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje.

 

 

 

V Jablonci nad Nisou, dne 6. března 2003

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček Ing. Milan Hejduk

Ředitel SOLK Předseda Rady SOLK 

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj