Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 26. 3. 2003 v Obřadní síni města Harrachova

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 26. 3. 2003 v Obřadní síni města Harrachova od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 21/03

Rada SOLK bere na vědomí uzavření smlouvy o dílo mezi SOLK a SVS, a.s. Teplice.

 

č. 22/03

Rada SOLK po projednání schvaluje pronájem kancelářských prostor v budově firmy MZ, s.r.o., U Nisy 362/6, Liberec, pro účely zřízení Kanceláře a nového sídla SOLK.

 

č. 23/03

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK zajistit změnu sídla SOLK a oznámit změnu sídla SOLK na příslušných institucích a všem členským obcím SOLK. Zároveň Rada SOLK ukládá řediteli SOLK zajistit vybavení Kanceláře dle předložených návrhů a zahájit chod Kanceláře tak, aby následující zasedání Rady SOLK mohlo proběhnout v prostorách Kanceláře.

 

č. 24/03

Rada SOLK po projednání schvaluje návrh změny stanov SOLK na zvýšení počtu členů Rady SOLK na 15. Členem Rady může být 1 zástupce z každého z 10 územních obvodů pověřených obcí III. stupně v LK, 1 zástupce Šluknovského výběžku a po 1 zástupci malých obcí z každého ze 4 okresů LK. Rada SOLK doporučuje Sněmu SOLK změnu Stanov schválit.

 

č. 25/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o dosavadním průběhu příprav Sněmu SOLK.

 

č. 26/03

Rada SOLK po projednání navrhuje do volby členů nové Rady SOLK na Sněmu SOLK dne 9. 4. 2003 následující kandidáty: za správní obvody pověřených obcí III. stupně - zástupce Měst Česká Lípa, Turnov, Jablonec nad Nisou, Frýdlant v Čechách, Nový Bor a Harrachov a za Šluknovský výběžek město Velký Šenov. Rada SOLK navrhuje Sněmu SOLK kooptovat do Rady SOLK zástupce Statutárního města Liberce po vstupu Liberce do SOLK.

 

č. 27/03

Rada SOLK po projednání schvaluje návrh na delegování členů SOLK do Rady SMO ČR při konání krajské konference SMO ČR v Liberci dne 15. 4. 2003. Rada SOLK deleguje do Rady SMO ČR města Nový Bor, Jablonec nad Nisou, Turnov a jako náhradníka obec Okrouhlá. Uvedeným kandidátům udělí ostatní členské obce plnou moc.

 

č. 28/03

Rada SOLK po projednání schvaluje předložený návrh stanoviska ke Koncepci přednemocniční péče v Libereckém kraji s tím, že ve stanovisku bude oddělena LSPP od ZZS. Zároveň ukládá řediteli SOLK prověřit na LK možnost podání legislativního návrhu na změnu zákona - vznik tzv. rodinných lékařů, ve věcném znění a možnost LK navrhnout paragrafové znění legislativní iniciativy.

 

č. 29/03

Rada SOLK bere na vědomí vstup nových členů do SOLK, a to obcí Víchová nad Jizerou, Holany, Stvolínky, Heřmanice, Modřišice, Jindřichovice pod Smrkem, Záhoří, Hamr na Jezeře a města Cvikov.

 

č. 30/03

Rada SOLK v bodě ostatní

  • uložila předsedovi a řediteli SOLK inicializovat setkání Rady SOLK se zástupcem HZS LK plk. Boháčem na téma informovanosti starostů obcí o zásahu jednotek HZS nebo SDH v územním obvodu obce prostřednictvím krizových telefonů,
  • uložila předsedovi a řediteli SOLK oslovit pověřené obce III. stupně v LK, které nejsou členy SOLK a vyzvat je ke vstupu,
  • vzala na vědomí informaci ředitele SOLK o stavu oslovování nečlenských obcí.

 

 

 

V Harrachově, dne 26. března 2003

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček Ing. Milan Hejduk

Ředitel SOLK v.r. Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj