Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 18. 6. 2003 v Kanceláři SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání, konaném 18. 6. 2003 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

Rada SOLK se usnesla:

č. 43/03

Rada SOLK bere na vědomí vstup obcí do SOLK, a to: Statutárního města Liberec, Města Železný Brod, Obce Bílý Kostel nad Nisou, Obce Radimovice, Města Rovensko pod Troskami, Obce Stružnice.

č. 44/03

Rada SOLK bere na vědomí kooptace nových členů Rady SOLK dle usnesení Sněmu SOLK:

  • Ing. Jiří Kittner, primátor Statutárního města Liberce,
  • Ing. Václav Horáček, starosta města Železný Brod

č. 45/03

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele KHZS LK o předání zprávy v písemné podobě.

č. 46/03

Rada SOLK projednala Koncept Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje a schvaluje stanovisko k návrhu rychlostní komunikace R 35, k vedení 110 kV přes Lužické Hory, k protipovodňovým opatřením, k přehradní nádrži Vilémov a k neakceptování územních plánů obcí a měst Libereckého kraje. Zároveň ukládá řediteli SOLK předat stanovisko Krajskému úřadu Libereckého kraje.

č. 47/03

Rada SOLK bere na vědomí vyhodnocení Dohody o spolupráci s Libereckým krajem a ukládá členům Rady SOLK zlepšit připomínkování materiálů LK pro Zastupitelstvo a Radu LK, zahájit připomínkování legislativních návrhů, zahájit vzájemnou prezentaci na webových stránkách obou subjektů, zahájit společnou přípravu významných slavností a zahraničních návštěv na území kraje.

č. 48/03

Rada SOLK bere na vědomí informaci o projektu Finanční kontrola a ukládá řediteli SOLK připravit do příštího zasedání Rady SOLK vyjádření zájmu či nezájmu obcí LK o uvedený projekt a kalkulaci projektu včetně návratnosti vložených investic.

č. 49/03

Rada SOLK bere na vědomí informaci předsedy SOLK o jednání s představiteli Euroregionu Nisa o společných pracovních komisích s negativním závěrem. Rada SOLK ukládá členům Rady připravit do příštího zasedání Rady SOLK návrhy na personální obsazení pracovních komisí.

č. 50/03

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK svolat úvodní jednání představitelů krajských sdružení obcí a měst v 1. polovině července 2003.

č. 51/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o vyúčtování provozu motorového vozidla za období 1. - 5. měsíc 2003.

č. 52/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu předsedy SOLK o stanovisku pracovníků Krajského úřadu Libereckého kraje k auditu SOLK za rok 2002 a návrh k řešení nálezu auditora změnou Stanov SOLK a přijetím jiné právnické osoby.

č. 53/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu předsedy SOLK ze Sněmu Svazu měst a obcí ČR a zprávu z 1. jednání Rady SMO ČR.

č. 54/03

Rada SOLK v bodě Různé

  • konstatovala nedostatečnou údržbu komunikací v Libereckém kraji, špatnou organizaci práce při provádění údržby propustků a příkopů, neuplatňování reklamací u dodavatelských firem na opravy a údržbu komunikací,
  • bere na vědomí příslib hejtmana Libereckého kraje RNDr. Pavla Pavlíka o přenesení připomínek a informací na odpovědné orgány,
  • stanovila termín příštího zasedání Rady SOLK v termínu 10. - 15. července 2003 od 10.00 hodin.

V Liberci, dne 18. června 2003

Jaroslav Hanzlíček Ing. Milan Hejduk

Ředitel SOLK v.r. Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj