Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 2. 10. 2003 v zasedací síni Magistrátu města Liberce

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání, konaném 2. 10. 2003 v zasedací síni Magistrátu města Liberce od 10.00 hodin.

Rada SOLK se usnesla:

č. 70/03

Rada SOLK bere na vědomí vstup obcí do SOLK, a to: města Desná, Obce Lučany nad Nisou a Obce Dalešice.

č. 71/03

Rada SOLK schvaluje kontrolu usnesení Rady SOLK ze 14. 8. 2003.

č. 72/03

Rada SOLK schvaluje účast SOLK na Nisainvest 2003 s tím, že SOLK bude mít k dispozici 1 sekci, ve které se budou prezentovat města a obce na téma „Problematika a rozvoj obcí“. Zástupce města či obce představí realizovaný záměr (investiční, územně plánovací, apod.) a zástupce firmy, která záměr realizovala, představí svou firmu a způsob realizace záměru. Cena za účast na Nisainvest 2003 je 50 tis. Tuto částku uhradí daným podílem představující se firmy či města a obce.

č. 73/03

Rada SOLK schvaluje předložené znění Smlouvy o spolupráci s okresem Złotoryja (Polsko) a ukládá řediteli SOLK připravit setkání se zástupci okresu Złotoryja a podpis smlouvy.

č. 74/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu předsedy SOLK o pokračování Optimalizace veřejné dopravy v LK projednávané v Dopravním svazu. Rada SOLK akceptuje jednotnou cenu a spoluúčast obcí při financování autobusové dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Rada SOLK apeluje na zastupitele LK o snížení příspěvku obcí při financování autobusové dopravní obslužnosti LK o 50 % a tuto částku pokrýt z rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2004. Zároveň Rada SOLK požaduje zvážit alternativy jiných dopravců ve snaze minimalizovat náklady. Rada SOLK nedoporučuje sepisování mandátních smluv mezi obcemi a LK prostřednictvím SOLK. Rada SOLK konstatuje neprůhlednost a nemožnost ovlivnění nákladovosti osobní dopravy na ČD.

č. 75/03

Rada SOLK nejmenovala předsedu sociální komise.

č. 76/03

Rada SOLK bere na vědomí informace asistenta hejtmana Libereckého kraje:

- informace ze Zastupitelstva LK o schválení Zdravotního plánu LK a o sloučení okresních středisek ZZS pod nově zřízené krajské ředitelství v Liberci,

- informace o zahájení činnosti Centra vzdělanosti v LK a o oslovení některých škol v kraji na účast v projektu.

č. 77/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o zahájení projektu Finanční kontrola obcí.

č. 78/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o stavu webových stránek SOLK a žádá všechny členské obce o účast na webových konferencích SOLK.

č. 79/03

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o připravovaném setkání krajských sdružení obcí a měst z ČR v Plzni dne 23. 10. 2003 a deleguje na toto setkání Ing. Milana Hejduka, předsedu SOLK, Petra Skokana, místopředsedu SOLK a Jaroslava Hanzlíčka, ředitele Kanceláře SOLK.

č. 80/03

Rada SOLK bere na vědomí nesouhlas Města Rovensko pod Troskami se stanoviskem SOLK k ÚP VÚC LK v části pojednávající o trase rychlostní komunikace I/35 a ukládá předsedovi SOLK svolat na uvedené téma jednání za účasti členů Rady SOLK z územního obvodu obce III. stupně Turnov.

č. 81/03

Rada SOLK v bodě Různé projednala a:

  1. doporučuje ignorovat a nezabývat se volbami do krajských zastupitelstvech v roce 2004,
  2. navrhuje členským obcím neúčastnit se a nepodporovat semináře vlády o postavení nestátních neziskových organizacích, jelikož dle Rady SOLK jsou pro obce důležitější témata, jako např.:
  • posílení rozpočtů obcí,
  • dopad finanční reformy na obce,
  • zda by se obec měla stát plátcem DPH, apod.

V Liberci, dne 2. října 2003

Jaroslav Hanzlíček Ing. Milan Hejduk

Ředitel SOLK v.r. Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj