Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 6. 2. 2004 v Kanceláři SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 6. 2. 2004 v Kanceláři SOLK v Liberci od 12.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 01/04

Rada SOLK bere na vědomí vstup obcí do SOLK, a to: obce Všelibice, obce Loužnice a obce Josefův Důl.

 

č. 02/04

Rada SOLK schvaluje kontrolu usnesení Rady SOLK ze 20. 11. 2003.

 

č. 03/04

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o zhodnocení účasti na NisaInvest 2003. Rada SOLK doporučuje neúčastnit se v roce 2004 NisaInvestu, pokud by byl zachován obdobný organizační model.

 

č. 04/04

Rada SOLK bere na vědomí zprávu předsedy SOLK o průběhu jednání o spolupráci se zástupci obcí z Norska z partnerského kraje Møre og Romsdal.

 

č. 05/04

Rada SOLK bere na vědomí zprávu Předsedy SOLK o podepsání Smlouvy o spolupráci mezi SOLK a Okresem Zlotoryja (Polsko) a zároveň Rada SOLK schvaluje znění smlouvy.

 

č. 06/04

Rada SOLK bere na vědomí zprávu předsedy SOLK o dalším pokračování reformy veřejné správy a informace o aktivitách prostřednictvím poslanců a senátorů za Liberecký kraj proti vzniku nových správních krajů a podpoře vzniku nového okresu Turnov.

 

č. 07/04

Rada SOLK bere na vědomí informace hejtmana LK RNDr. P. Pavlíka o schválení rozpočtu LK na rok 2004 včetně jeho rámcového přerozdělení, o Programu rozvoje Libereckého kraje, o podmínkách a výši přidělovaných dotací a grantů, o záměru vytvořit Výbor rozvoje Libereckého kraje za účasti zástupce SOLK pro hodnocení žádostí o dotace z Programu obnovy venkova.  

 

č. 08/04

Rada SOLK bere na vědomí informaci o pořádání presentace LK 14. dubna 2004 v Bruselu a pozvání předsedy SOLK na tuto presentaci.

 

č. 09/04

Rada SOLK žádá hejtmana LK o příspěvek na činnost na rok 2004 ve výši 100 tis. Kč.

 

č. 10/04

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. J. Zámečníka, Csc., člena Rady LK, z odboru kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu, o Koncepci kultury v LK, Koncepci památkové péče v LK, Koncepci cestovního ruchu v LK a Koncepci sportu a tělesné výchovy v LK.

 

č. 11/04

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK informovat obce LK o grantových schématech LK.

 

 

č. 12/04

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele SOLK o zhodnocení projektu Finanční kontrola obcí v roce 2003 a schvaluje pokračování projektu i v roce 2004.

 

č. 13/04

Rada SOLK bere schvaluje výsledek hospodaření SOLK za rok 2003.

 

č. 14/04

Rada SOLK schvaluje předložený návrh rozpočtu SOLK pro rok 2004, variantu s nákupem služebního vozidla. Zároveň Rada SOLK schvaluje nákup služebního vozidla formou leasingu dle schváleného rozpočtu.

 

č. 15/04

Rada SOLK schvaluje návrh na provedení kontroly účetnictví SOLK za rok 2003.

 

č. 16/04

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele SOLK o problematice možného zániku některých škol dle Pokynu k udělování výjimek školám č.j. 25936/2003-22 podle § 6 zákona č.29/1984 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ukládá řediteli SOLK pozvat na příští zasedání Rady SOLK vedoucího odboru školství a mládeže LK RNDr. Gambu a Ing. Bartoňovou, náměstkyni hejtmana LK pro resort školství a mládeže, k projednání uvedené problematiky.

 

č. 17/04

Rada SOLK v bodě Různé projednala a:

a)      ukládá členům Rady SOLK zajistit do příštího zasedání Rady SOLK zájemce mezi obcemi a městy LK pro spolupráci s polskými obcemi z okresu Zlotoryja a norskými obcemi z kraje Møre og Romsdal,

b)      ukládá řediteli SOLK oznámit polskému partnerovi schválení smlouvy a zahájit spolupráci,

c)      bere na vědomí informace předsedy SOLK o sdružení investorů kanalizací,

d)      stanovila jako jeden bod jednání příštího zasedání Rady SOLK webové stránky SOLK,

e)      schválila termín dalšího zasedání Rady SOLK na 8. 4. 2004 v kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin,

f)        schválila termín konání Sněmu SOLK na 21. dubna 2004 v zasedací místnosti KÚ LK od 10.00 hodin,

g)      překládá projednání programu činnosti SOLK v roce 2004 na příští zasedání,

h)      bere na vědomí informaci o uspořádání semináře o bezpečnosti v obcích dne 16. 2. 2004.

 

 

V Liberci, dne 6. února 2004

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                     Ing. Milan Hejduk

  Ředitel SOLK v.r.                                                                              Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj