Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 10. 6. 2004 v Kanceláři SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 10. 6. 2004 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 30/04

Rada SOLK schvaluje kontrolu usnesení Rady SOLK ze 8. 4. 2004.

 

č. 31/04

Rada SOLK bere na vědomí omluvu náměstkyně hejtmana p. Benešové z účasti na zasedání Rady SOLK a ukládá řediteli SOLK pozvat paní náměstkyni Benešovou na příští zasedání Rady SOLK.

 

č. 32/04

Rada SOLK bere na vědomí informace jednotlivých obcí a měst z uplatňování zákona o DPH.

 

č. 33/04

Rada SOLK bere na vědomí informace o stavu přípravy semináře k zákonu o DPH, který se uskuteční 28. 6. 2004.

 

č. 34/04

Rada SOLK bere na vědomí informace o aktuálním postupu a aplikaci zákona o veřejných zakázkách v jednotlivých obcích a městech LK a vyzývá Liberecký kraj k metodické pomoci obcím při aplikaci zákona.

 

č. 35/04

Rada SOLK schvaluje navržené Stanovisko SOLK k novele zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu.

 

č. 36/04

Rada SOLK bere na vědomí zprávu asistenta hejtmana LK p. Machatého o aktuálních informacích z LK, zejména o zahájení vydávání měsíčníku LK, o přebytku hospodaření LK za rok 2003 a o časové nemožnosti schválit ÚP VÚC LK.

 

č. 37/04

Rada SOLK bere na vědomí vstup obce Stružnice do SOLK.

 

č. 38/04

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele SOLK o stavu plnění smlouvy o dílo s SVS a.s. Teplice.

 

č. 39/04

Rada SOLK bere na vědomí žádost krajské organizace SPOV Libereckého kraje ze zasedání 21. 5. 2004 o poskytnutí prostor SOLK k činnosti krajské organizace SPOV LK a poskytnutí pracovníka SOLK k výkonu funkce tajemníka SPOV LK. Rada SOLK projedná žádost SPOV LK na příštím zasedání.

 

č. 40/04

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele SOLK o stavu příprav semináře k zákonu o DPH.

 

č. 41/04

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání na přelom měsíců srpen – září 2004 od 10 hodin.

 

 

 

V Liberci, dne 10. června 2004

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                     Ing. Milan Hejduk

  Ředitel SOLK v.r.                                                                              Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj