Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 16. 9. 2004 v Kanceláři SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 16. 9. 2004 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 42/04

Rada SOLK schvaluje kontrolu usnesení Rady SOLK ze 10. 6. 2004.

 

č. 43/04

Rada SOLK bere na vědomí presentaci Programu REGIOTRAM NISA koordinátorem programu – zástupci Investorsko inženýrské a.s., Liberec a Studie proveditelnosti prvního realizačního Projektu RTN-1.

 

č. 44/04

Rada SOLK bere na vědomí informace paní Ireny Benešové, náměstkyni hejtmana LK, pověřenou vedením resortu sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin LK, aktuality z LK v sociální oblasti, zejména v přístupu LK k sociálním zařízením.

 

č. 45/04

Rada SOLK bere na vědomí informace člena rady LK pana Františka Gábora z resortu rozvoje LK o zhodnocení stavu podaných žádostí obcí a měst LK o dotace ze strukturálních fondů EU.

 

č. 46/04

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele kanceláře SOLK o stavu plnění smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností na vypracování studií a ukládá řediteli seznámit Radu SOLK s výstupy před jejich předáním SVS a.s..

 

č. 47/04

Rada SOLK bere na vědomí žádost krajské organizace Spolku pro obnovu venkova a ukládá řediteli kanceláře SOLK svolat pracovní schůzku za účasti předsedy KO SPOV a předsedy SOLK.

 

č. 48/04

Rada SOLK bere na vědomí zprávu ředitele kanceláře SOLK o plnění rozpočtu SOLK a výsledek hospodaření SOLK za období 1. – 8. měsíc roku 2004 a ukládá řediteli kanceláře SOLK získávat nové členy SOLK.

 

č. 49/04

Rada SOLK schvaluje zhodnocení plnění dohody o spolupráci s Libereckým krajem a ukládá řediteli kanceláře SOLK předat hodnotící stanovisko SOLK Libereckému kraji k předání zastupitelům Libereckého kraje.

 

č. 50/04

Rada SOLK bere na vědomí záměr uspořádat seminář na téma veřejných zakázek a aplikaci zákona. Rada SOLK přijímá nabídku asistenta hejtmana LK pana Machatého o poskytnutí kontaktů na lektory k uvedené problematice.

 

č. 51/04

Rada SOLK bere na vědomí informaci člena Rady SOLK pana Voseckého o situaci kolem slučování LDN v okrese Č. Lípa s Nemocnicí s poliklinikou v České Lípě. Rada SOLK pověřuje a ukládá řediteli kanceláře SOLK prošetřit celou záležitost ve spolupráci s Ing. Evou Bartoňovou, náměstkyní hejtmana a členkou správní rady Nemocnice s poliklinikou v České Lípě a s výsledky šetření seznámit Radu SOLK při jejím příštím zasedání. Zároveň žádá pana hejtmana RNDr. P. Pavlíka, aby pověřil prošetřením záležitosti kolem slučování LDN s Nemocnicí s poliklinikou v Č. Lípě Ing. E. Bartoňovou, náměstkyni hejtmana.

 

č. 52/04

Rada SOLK schvaluje zapojení SOLK do Projektu Spolupráce pro rozvoj LK, který bude financován ze SROP z opatření 3.3, jako partnera.

 

č. 53/04

Rada SOLK schvaluje podporu návrhu Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Semilech o vznik nového dotačního titulu pro financování JPOO při LK. Rada SOLK žádá Liberecký kraj o zřízení uvedeného dotačního titulu.

 

č. 54/04

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání na 4. listopadu 2004 od 10 hodin v Kanceláři SOLK.

 

 

 

V Liberci, dne 16. září 2004

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                     Ing. Milan Hejduk

  Ředitel SOLK v.r.                                                                              Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj