Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 4. 11. 2004 v Kanceláři SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 4. 11. 2004 v Kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 55/04

Rada SOLK schvaluje kontrolu usnesení Rady SOLK ze 16. 9. 2004.

 

č. 56/04

Rada SOLK kooptuje nového starostu města Nový Bor Ing. Radka Nastiče za člena rady za územní obvod obce III. stupně Nový Bor.

 

č. 57/04

Rada SOLK bere na vědomí presentaci Projektu Spolupráce pro rozvoj LK, který bude financován ze SROP.

 

č. 58/04

Rada SOLK bere na vědomí studie „Stav zpracování územně plánovací dokumentace, vodohospodářské části v obcích Libereckého kraje“ a „Vlastnické a provozovatelské vztahy související s vodohospodářskou infrastrukturou v obcích okresu Semily“ vypracované pro Severočeskou vodárenskou společnost a.s. Teplice.

 

č. 59/04

Rada SOLK bere na vědomí výsledky prověření slučování LDN v okrese Č. Lípa s Nemocnicí s poliklinikou v České Lípě.

 

č. 60/04

Rada SOLK bere na vědomí výsledek jednání předsedy SOLK s předsedou krajské organizace Spolku pro obnovu venkova a schvaluje předložený návrh na využívání prostor Kanceláře SOLK a poskytnutí účetní SOLK.

 

č. 61/04

Rada SOLK bere na vědomí na vědomí vstup města Žandov  do SOLK.

 

č. 62/04

Rada SOLK bere na vědomí informaci předsedy SOLK ze zasedání Regionální komise SMO ČR.

 

č. 63/04

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace hejtmana LK RNDr. P. Pavlíka z Libereckého kraje.

 

č. 64/04

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání na 2. prosince 2004 od 10 hodin v Kanceláři SOLK.

 

 

 

V Liberci, dne 4. listopadu 2004

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                     Ing. Milan Hejduk

  Ředitel SOLK v.r.                                                                              Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj