Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 3. 8. 2006 v Kanceláři SOLK

Usnesení Rady SOLK ze 3. srpna 2006

 

č. 32/06

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení.

 

č. 33/06

Rada SOLK bere na vědomí informace hejtmana LK p. Petra Skokana

a)     o nevydání zákazu vstupu do lesů v období sucha kvůli možnému vzniku požáru z důvodu zachování priorit kraje v oblasti cestovního ruchu

b)     o stavu zásob pitné vody v kraji, zatím obce nehlásí problémy, vyjma obcí Višňová a Černousy

c)      prostřednictvím Rady asociace krajů se kraje snaží zvýšit alokace v ROP v období 2007 - 2013 na 20 %

d)     v LK nehrozí kolaps autobusové dopravy tak jako v Ústeckém kraji, kde území obsluhovala 1 společnost, v LK má licenci a smlouvy s LK 8 dopravních společností

e)     LK se snaží na příští rok získat pro LK ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR více finančních prostředků při tvorbě jeho rozpočtu na rok 2007

f)        Ve dnech 7. – 9. září 2006 proběhne návštěva presidenta ČR V. Klause v Libereckém kraji, LK přijímá návrhy od měst a obcí k případné náplni programu návštěvy

g)     o proběhlých jednáních o tzv. norských fondech, nově bude žádosti o dotace namísto krajů schvalovat Ministerstvo financí ČR

h)      blíží se doba nabytí účinnosti zákona o nestátních neziskových nemocnicích

 

č. 34/06

Rada SOLK bere na vědomí informace o dotačních titulech v plánovacím období 2007 – 2013, týkajících se obcí, s uvedením jednotlivých alokací, které přednesl Mgr. Michael Otto, vedoucí odboru hospodářského a regionálního rozvoje. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK poslat presentaci členům Rady SOLK a jako přílohu – pracovní materiál, připojit k usnesení (viz SOLK 3.8.06 - prezentace ROP).

 

č. 35/06

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Stanislavy Jakešové, vedoucí odboru dopravy o stavu příprav dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2007 a další novinky z resortu. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK poslat presentaci členům Rady SOLK a jako přílohu – pracovní materiál, připojit k usnesení (viz SOLK_8_06_Dopravní_obslužnost_LK).

 

č. 36/06

Rada SOLK bere na vědomí informace pracovníka Muzea Českého ráje v Turnově pana Řídkošila o administraci Geoparku UNESCO Český ráj, o struktuře, jednáních a setkáních řídících orgánů parků a geoparků UNESCO a další informace:

a) dnem vzniku geoparku je 25. 10. 2005

b) cílem je rozvoj šetrné turistiky a cestovního ruchu

c) konkrétními výstupy jsou připravované projekty dle platné řídící struktury

d) presentace geoparku probíhá formou putovní výstavy

 

č. 37/06

Rada SOLK bere na vědomí informaci asistentky ředitele SOLK p. Slepitschkové o výsledku posouzení projektu Reedice publikace Český sever – Český ráj v orgánech LK a ukládá připravit projekt do dalšího kola s odstraněním nedostatků ve spolupráci s pracovníky Libereckého kraje a ve spolupráci s městem Turnov.

 

č. 38/06

Rada SOLK bere na vědomí zprávu předsedy SOLK Ing. Hejduk a asistentka ředitele SOLK p. Slepitschková seznámí Radu SOLK s přípravou návštěvy p. Beata Tinnera, presidenta Svazu presidentů měst a obcí Kantonu St. Gallen v Libereckém kraji a možnostech případné spolupráce, včetně seznamu obcí a měst, které o spolupráci projevily konkrétní zájem.

 

č. 39/06

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK svolat ve spolupráci s Ing. Benediktem, vedoucím odboru zdravotnictví LK, pracovní schůzku z důvodu dalšího postupu po nabytí účinnosti zákona o nestátních neziskových nemocnicích za účasti starostů dotčených měst, ředitelů nemocnic, zástupců odborů zdravotnictví MěÚ a zástupců LK. Zároveň ukládá pozvat vedoucího odboru zdravotnictví na další zasedání Rady SOLK k podání informací k případné transformaci nemocnic.

 

č. 40/06

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK prověřit kompatibilitu softwaru k územním plánům, které jsou k dispozici na obcích 3. stupně.

 

č. 41/06

Rada SOLK bere na vědomí vstup města Jilemnice do SOLK.

 

č. 42/06

Rada SOLK bere na vědomí Žádost o součinnost k ústavní stížnosti obce Hora Svaté Kateřiny (okr. Most) a Návrh na zrušení části ustanovení &4 odst.2 a Přílohy č. 2 Zákona č. 243/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o rozpočtovém určení daní) k Ústavnímu soudu ČR a ukládá řediteli SOLK rozeslat uvedené dokumenty k diskusi členům Rady SOLK.

 

č. 43/06

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání Rady SOLK na 12. 10. 2006 od 10 hodin v Liberci, zasedání bude slavnostní k ukončení volebního období.

 

 

 

Ve Frýdlantu 3. srpna 2006

 

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                              Ing. Milan Hejduk

Ředitel Kanceláře SOLK v. r.                                            Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj