Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 15. 2. 2007 v kanceláři SOLK

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 15. 2. 2007 v kanceláři SOLK v Liberci od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 04/07

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení.

 

č. 05/07

Rada SOLK schvaluje rozpočet SOLK pro rok 2007.

 

č. 06/07

Rada SOLK bere na vědomí plán činnosti SOLK v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj na III. etapu projektu (1. pololetí 2007).

 

č. 07/07

Rada SOLK bere na vědomí zprávu hodnotící komise pro výběr nabídky v soutěži na veřejnou zakázku „Twinningový program v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj – veřejný sektor“ a v souladu s doporučením hodnotící komise rozhoduje jako zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky, a to nabídky firmy MWS s.r.o. Zároveň pověřuje Rada SOLK výběrem účastníků předsedu SOLK Ing. Nastiče a ředitele SOLK p. Hanzlíčka.

 

č. 08/07

Rada SOLK schvaluje Zásady pro poskytování stravenek zaměstnancům SOLK.

 

č. 09/07

Rada SOLK schvaluje Sociální fond pro rok 2007 včetně rozpočtu fondu.

 

č. 10/07

Rada SOLK bere na vědomí informace z Libereckého kraje, a to:

- o změně četnosti zasedání rady kraje, termíny zasedání budou předány SOLK k rozeslání starostům

- o přejímce pozemků v Ralsku LK, zatím nestanovena ekologická zátěž.

- o provedení hrubého rozdělení rozpočtového přebytku hospodaření LK z roku 2006 do resortů na základě dohody člénů rady kraje.

- o nesouhlasu LK s připravovanou reorganizací ŘSD s redukcí na 7 krajských ředitelství

- o připravovaném vzniku krajského policejního ředitelství v r. 2009.

- o 100 % vlastnictví ARR Nisa Libereckým krajem, vedením do doby výběru jednatele pověřen RNDr. Kadlas.

 

č. 11/07

Rada SOLK bere na vědomí námět na poskytování zprostředkované služby obcím v rámci zvýšení bezpečnosti v obcích – měření rychlosti motorových vozidel a zjišťování dopravních přestupků a doporučuje obcím postupovat individuálně, např. na základě veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi.

 

č. 12/07

Rada SOLK žádá členy rady kraje o posílení rozpočtu Fondu požární ochrany z přebytku hospodaření LK 2006 na úroveň předchozího roku.

 

č. 13/07

Rada SOLK bere na vědomí informace členů Rady SOLK o selhání kapacit ČEZ a.s. při krizové situaci při a následně po větrné vichřici, která postihla území LK. Rada SOLK žádá LK o pomoc při řešení výpadků dodávek el. energie v obcích a městech v důsledku živelných pohrom, popř. zahrnout dodavatele el. energie do IZS. Současný stav je neudržitelný a opatření ČEZ a.s. při výpadcích, deklarovaná v nedávné minulosti, jsou nedostatečná.

 

č. 14/07

Rada SOLK bere na vědomí možnost čerpání finančních prostředků ze SF EU v období 2007 - 2013 na techniku, zapojenou v rámci IZS.

 

č. 15/07

Rada SOLK stanovila termín dalšího zasedání na konec března nebo začátek dubna 2007 v Novém Boru. Termín bude upřesněn předsedou SOLK Ing. Nastičem. Následné zasedání se uskuteční v Hrádku nad Nisou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

V Liberci, dne 15. února 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                        Ing. Radek Nastič

  Ředitel SOLK v.r.                                 Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj