Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 19. 6. 2008 v kanceláři SOLK

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 19. 6. 2008 v Kanceláři SOLK v Liberci od 11.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 14/08

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 15/08

Rada SOLK bere na vědomí informace pana Petra Skokana, hejtmana LK, z Libereckého kraje za předchozí období.

 

č. 16/08

Rada SOLK po projednání schvaluje stanovisko k návrhu nových ekonomických nástrojů pro oblast nakládání s odpady předložené ze strany Ministerstva životního prostředí ČR a k připravované novele zákona o odpadech:

1.      SOLK nesouhlasí se zavedením navrhovaných poplatků za energetické využívání komunálního odpadu dle  kapitoly III.1 dokumentu MŽP.

Doporučuje z návrhu poplatků vypustit navrhované poplatky za energetické využívání komunálního odpadu. Podle přílohy č. 3 zákona o odpadech se jedná o způsob využívání odpadu zařazený pod kód R1.

2.      SOLK nesouhlasí se zavedením  navrhovaných poplatků za ukládání těch odpadů na skládku, které jsou používány jako technologický materiál na zajištění skládky. Ve vazbě na tento návrh nesouhlasí se zrušením stávající výjimky stanovené v § 45 odst. (3) zákona o odpadech. Se zrušením výše uvedené výjimky SOLK nesouhlasí.

3.      SOLK zásadně nesouhlasí s navrhovaným přerozdělením výnosů z poplatku za ukládání komunálního a ostatního odpadu na skládky odpadů v poměru obec 20% těchto výnosů, místně příslušný kraj 80% těchto výnosů.

  1. SOLK souhlasí s návrhem změny zákona o místních poplatcích - s růstem místního poplatku, nesouhlasí však s návrhem posunutí horní na 900,-Kč na osobu a rok.  SOLK navrhuje v případě, že je to legislativně možné úplně odstranit horní hranici sazby poplatku a nechat maximální svobodu stanovení sazby poplatku na samosprávě (zastupitelstvu) města či obce. V případě, že toto není ze zásadních důvodů možné, zvýšit hranici sazby místního poplatku na maximální možnou úroveň, např. 1500,-Kč či na 2000,-Kč na obyvatele a rok.

5.      SOLK nesouhlasí v budoucnu s uvažovaným zrušením ostatních dvou způsobů   úhrady finančních prostředků za systém OH od obyvatel v obcích, tak jak to v kapitole III.1. Shrnutí na straně 3 Dokumentu Změny ekonomických nástrojů v OH navrhuje MŽP ČR.

  

č. 17/08

Rada SOLK bere na vědomí informace p. Tesaře ze Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení ze zasedání konaném 24. 4. 2008, souhlasí s návrhem na vzájemnou spolupráci, která vyústí v systémové poskytnutí finančních prostředků na zpracování pasportů veřejného osvětlení obcí a měst v Libereckém kraji. K zahájení projednávání případné systémové podpory pasportizace VO v obcích a městech LK s Libereckým krajem pověřuje ředitele Kanceláře SOLK pana J. Hanzlíčka.

 

č. 18/08

Rada SOLK schvaluje totožné stanovisko k vládnímu návrhu novely zákona č. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se stanoviskem Svazu měst a obcí ČR z 24. 8. 2007, č.j. 1073/07.

 

č. 19/08

Rada SOLK bere na vědomí informace o podaných žádostech o dotaci na projekty obcí, o jejich úspěšnosti a průběhu realizace v Programu rozvoje venkova.

 

č. 20/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informaci o úhradě neuznatelných nákladů Projektu Partnerství pro Liberecký kraj ve výši 5.758,80 Kč ve prospěch Libereckého kraje.

 

č. 21/08

Rada SOLK po projednání schvaluje vyplacení jednorázové odměny pro p. Petru Slepitschkovou, asistentku ředitele SOLK v celkové výši 9.000,- Kč, a to ve mzdě za měsíc červen 2008. Rada SOLK udělila odměnu v souladu s usnesením č. 37/07 z 22. 5. 2007 za úspěšnost při získávání dotací z Programu rozvoje venkova.

 

č. 22/08

Rada SOLK po projednání schvaluje uspořádání neformálního setkání představitelů členských obcí SOLK koncem srpna nebo v září 2008 v Hrádku nad Nisou se sportovním a společenským programem.

 

č. 23/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o hospodaření SOLK za období 1. – 5. 2008 a audit hospodaření SOLK za rok 2007.

 

č. 24/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o přípravě projektu SOLK Vzdělávání obecní samosprávy v Libereckém kraji.

 

č. 25/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informaci ze zasedání Regionální komise Svazu měst a obcí ČR, které se uskutečnilo 23. května 2008 v Praze. Rada SOLK bere na vědomí žádost Regionální komise SMO ČR o vyjádření popř. o vydání stanoviska k budoucnosti kohezní politiky ČR (po roce 2013) obsažené v návrhu MMR ČR.

 

č. 26/08

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o dohodě mezi Komerční bankou a.s., obcí Líšný a SOLK k zajištění spolufinancování projektu Obce dneška.

 

č. 27/08

Rada SOLK pověřuje členy Rady SOLK PhDr. Hanu Maierovou, Mgr. Jana Farského, Antonína Líznera a ředitele Kanceláře SOLK J. Hanzlíčka k zastupování SOLK na konferenci „Dokončení reformy a aktuální aspekty veřejné správy“ konané dne 24. června 2008 v Praze.

 

 

 

V Liberci, dne 19. června 2008

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                                                     Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj