Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 16.4. 2009 v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 16. 4. 2009 v zasedací místnosti MěÚ v Jilemnici od 9.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 16/09

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 17/09

Rada SOLK bere na vědomí informace k problematice likvidace separovaných odpadů a druhotných sběrných surovin a ukládá řediteli Kanceláře SOLK rozeslat na obce LK získané informace k uvedené problematice a na Libereckém kraji získat informace o cenách za separovaný odpad vč. cen za prodej surovin.

  

č. 18/09

Rada SOLK bere na vědomí informace plk. Ing. Josefa Zajíčka, vrchního rady a ředitele HZS Libereckého kraje, k řešení způsobu vyrozumívání jednotek SDH prostřednictvím SMS a žádá ho o přípravu kalkulace veškerých nákladů spojených s případným zavedením a provozem uvedeného způsobu vyrozumívání SDH. Rada SOLK poté požádá LK o učinění patřičných kroků k jeho zavedení na území celého Libereckého kraje. Zároveň Rada SOLK požádá písemně Liberecký kraj o projednání uvedeného návrhu v příslušných odborech kraje, výborech zastupitelstva a podporu návrhu deklarovat rozpočtovým opatřením.

 

č. 19/09

Rada SOLK bere na vědomí informace o schválené novele zákona o pozemních komunikacích a ukládá řediteli Kanceláře SOLK informovat obce a města Libereckého kraje o návodu možných řešení důsledků, vyplývajících pro obce z novely zákona a vypracovat do 30. 6. 2009 vzorovou obecně závaznou vyhlášku na údržbu místních komunikací a chodníků.

 

č. 20/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí aktuální informace o stavu připravovaného projektu SOLK.

 

č. 21/09

Rada SOLK po projednání schvaluje Přílohu č. 3 Vnitřní směrnice SOLK a změnu Přílohy č. 1 Vnitřní směrnice SOLK dle předložených návrhů.

 

č. 22/09

Rada SOLK po projednání schvaluje změnu znění Sociálního fondu SOLK pro rok 2009 na znění: „Úroky z účtu sociálního fondu jsou příjmem a poplatky výdajem běžného účtu.“.

 

č. 23/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise SMO ČR.

 

č. 24/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí zprávu z kontroly hospodaření SOLK v roce 2008.

 

č. 25/09

Rada SOLK po projednání schvaluje Mgr. Vladimíra Richtera, starostu města Jilemnice zodpovědným zástupcem za Oblast finanční.

 

č. 26/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o připravovaném semináři k veřejnému osvětlení v obcích a městech LK.

 

 

 

V Jilemnici, dne 16. dubna 2009

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                                                     Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj