Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 11.6. 2009 v zasedací místnosti OÚ v Janově nad Nisou

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání, konaném 11. 6. 2009 v zasedací místnosti OÚ v Janově nad Nisou od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 27/09

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 28/09

Rada SOLK v souladu se stanovami SOLK schvaluje kooptaci člena Rady SOLK za správní obvod pověřené obce III. stupně Liberec Ing. Jiřího Kittnera, primátora Statutárního města Liberec.

  

č. 29/09

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Lidie Vajnerové, statutární náměstkyně hejtmana LK, z Libereckého kraje za předchozí období.

 

č. 30/09

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Lidie Vajnerové, statutární náměstkyně hejtmana LK, o koncepci rozvoje cestovního ruchu LK.

 

č. 31/09

Rada SOLK bere na vědomí informace k připravovanému vzorovému nařízení obce o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků, dále k vzorovému nařízení o místních komunikací a chodnících, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK požádat Krajský úřad Libereckého kraje o posouzení znění vzorových nařízení a po jejich schválení je rozeslat členským obcím a městům Libereckého kraje, nejpozději do 31. 8. 2009.

 

č. 32/09

Rada SOLK bere na vědomí informace pana Antonína Líznera, člena Rady SOLK a starosty obce Příšovice z XI. Sněmu Svazu měst a obcí ČR.

 

č. 33/09

Rada SOLK bere na vědomí vstup města Rychnov u Jablonce nad Nisou, města Ralsko, obce Bradlecká Lhota a obce Bulovka do SOLK.

 

č. 34/09

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o proběhlém odborném technickém semináři k veřejnému osvětlení v obcích a městech LK a ukládá mu pozvat na příští zasedání Rady SOLK RNDr. Víta Příkaského, náměstka hejtmana LK odpovědného za resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, k projednání grantové či jiné podpory LK na tvorbě pasportů veřejného osvětlení obcí a měst LK.

 

č. 35/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK ze společného zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR a Pracovní skupiny pro koordinaci urbánní politiky MMR ČR z 2. 6. 2009.

 

č. 36/09

Rada SOLK po projednání podmínečně schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2184/08/5180 ze dne 20. 10. 2008, nejdříve však ukládá předsedovi Rady SOLK a řediteli Kanceláře SOLK zajistit 2 další nabídky na kontokorentní úvěr od jiných bankovních institucí k posouzení ekonomických podmínek Dodatku. Pověřuje předsedu Rady SOLK p. Martina Půtu posouzením nabídek a v případě výhodnosti návrhu ČSOB a.s. podpisem Dodatku č. 1.

 

č. 37/09

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK do příštího zasedání Rady SOLK zajistit anketu mezi obcemi LK ke zmapování situace a zjištění dopadů zdražení jízdného a zrušení přepravních výhod v autobusové hromadné dopravě, zejména na kratších přepravních vzdálenostech.

 

č. 38/09

Rada SOLK po projednání stanovuje termín následujícího zasedání Rady SOLK na září 2009. Zasedání se uskuteční v Novém Boru na základě pozvání p. Jindřicha Mareše, starosty města Nový Bor.

 

 

 

V Janově nad Nisou, dne 11. června 2009

 

 

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                                Martin Půta

  Ředitel SOLK v.r.                                                                     Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj