Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 22.10. 2009 na Městském úřadě v Turnově

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 22. 10. 2009 na Městském úřadě v Turnově od 10.00 hodin.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 54/09

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 55/09

Rada SOLK bere na vědomí informace k novele zákona o dani z nemovitosti a informuje  obce a města LK o možnosti zrušit a změnit obecně závazné vyhlášky o stanovení  koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí směrem dolů tak, aby nedošlo k poškození poplatníka daně, nejpozději do 30. 11. 2009. Zároveň Rada SOLK pověřuje ředitele Kanceláře SOLK k předání kontaktních údajů Ing. A. Souhradové z Odboru dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení dozoru Liberec, Ministerstva vnitra ČR, obcím a městům LK.

  

č. 56/09

Rada SOLK bere na vědomí informace k novému účetnictví obcí účinného od 1. 1. 2010 a ukládá řediteli Kanceláře SOLK získávat informace o postupu přípravy a realizace zavádění nového účetnictví, dotázat se ostatních krajských sdružení obcí na stav příprav zavádění nového účetnictví v obcích a informavat obce LK o povinnostech a dalších nárocích nového účetnictví, které vyplynou pro obce.

 

č. 57/09

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Daniela Chrousta, předsedy představenstva firmy Processes a.s. o nabídce pro obce a města LK na realizaci projektů na téma „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“.

 

č. 58/09

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Petra Prokeše, jednatele Korid LK, s.r.o., o vyhodnocení spuštění tarifu IDOL.

 

č. 59/09

Rada SOLK bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR uskutečněného dne 9. října 2009 a podporuje možnost využití finančních prostředků z programu Zelená úsporám na výstavbu a realizaci projektů na zateplení veřejných budov, navrženou Svazem měst a obcí Plzeňského kraje.

 

č. 60/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o splnění smlouvy se SVS a.s..

 

č. 61/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o projektech SOLK.

 

č. 62/09

Rada SOLK schvaluje znění dopisu hejtmanovi Libereckého kraje o podání informace k neprovedení dříve přislíbeného přesunu alokovaných finančních prostředků v rámci Prioritní osy 2 Regionálního operačního programu NUTS II. Severovýchod z oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center do oblastí podpory 2.2 Rozvoj měst a 2.3 Rozvoj venkova. Rada SOLK pověřuje předsedu Rady SOLK k jeho předání hejtmanovi LK a žádá hejtmana LK o písemné vyjádření.

 

č. 63/09

Rada SOLK bere na vědomí záměr financování protidrogové politiky na území Libereckého kraje z rozpočtových zdrojů obcí a měst.

 

č. 64/09

Rada SOLK po projednání bere na vědomí informace o vyhlášení nového ročníku mezinárodní soutěže Evropské ceny za přínos podnikání a ukládá řediteli Kanceláře SOLK rozeslat podklady na obce a města LK.

 

č. 65/09

Rada SOLK stanovuje termín následujícího zasedání na 3. prosince 2009 od 10.00 hodin, (které se uskuteční v Hrádku nad Nisou?).

 

 

V Turnově, dne 22. října 2009

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                  Mgr. Václav Horáček

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                             Člen Rady SOLK

                                                                                              pověřený vedením zasedání, v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj