Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 22.4.2010 v hotelu Skicentrum v Harrachově

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 22. 4. 2010 v hotelu Skicentrum v Harrachově od 10.00 hodin.

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 14/10

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 15/10

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Jaroslava Podzimka, člena rady LK pro resort zemědělství a životního prostředí, z Libereckého kraje za předchozí období. Rada SOLK žádá Radu Libereckého kraje o navýšení Programu obnovy venkova v roce 2010 na úroveň původně stanovených částek Ministerstvem financí ČR v rámci převodu RUD, tj. 16,7 mil. Kč.

 

č. 16/10

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o průběhu přípravy žádosti o dotaci na projekt Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz a ukládá řediteli Kanceláře SOLK nadále informovat Radu SOLK o postupu prací na projektu. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK zajistit podání žádosti ve stanoveném termínu do 5. 5. 2010.

 

č. 17/10

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK k případnému projektu „Monitoring pohybu hladin a přenos dat a informací na drobných vodních tocích v Libereckém kraji“ a ukládá řediteli Kanceláře SOLK ve spolupráci s odbornou firmou připravit zadání projektu, oslovit příslušná povodí vodních toků, odpovědné pracovníky obcí s rozšířenou působností, Státní meliorační správu a Zemědělskou vodohospodářskou správu.

 

č. 18/10

Rada SOLK bere na vědomí odpověď MPO ČR k omezení konzultačních a administrativních činností na regionálních kancelářích agentury CzechInvest, která je pro SOLK neuspokojivá a ukládá předsedovi Rady SOLK zaslat dopis ve schváleném znění Ing. Vladimíru Tošovskému, ministru průmyslu a obchodu s požadavkem upřesnění přijatých opatření popř. zachovat činnost regionálních kanceláří CzechInvestu na úrovni roku 2009 a kopii dopisu na vědomí MUDr. Přemyslu Sobotkovi, předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

 

č. 19/10

Rada SOLK bere na vědomí informace p. Jaroslava Havlíka, generálního ředitele a předsedy představenstva, o firmě Astorie a.s., zajišťující pojišťovací a finanční služby pro města a obce a návrh vzájemné spolupráce, ke kterému se Rada SOLK vyjádří na příštím zasedání.

 

č. 20/10

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o projektech „Spolupráce islandských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Island: inspirace pro zlepšení životního prostředí v České republice.“ a „Spolupráce švýcarských a českých municipalit v oblasti péče o životní prostředí – Energetický a odpadový management“.

 

č. 21/10

Rada SOLK bere na vědomí informace o uzavřených smlouvách o dílo na rok 2010 s VHS Turnov a SVS a.s. Teplice a o činostech prováděných pro tyto organizace.  

 

č. 22/10

Rada SOLK bere na vědomí informace o proběhlé exkurzi do elektrárny Turów.

 

č. 23/10

Rada SOLK bere na vědomí informace o stanovisku SOLK k návrhu novely zákona o loterích a potvrzuje výsledek provedeného hlasování per rollam.

 

č. 24/10

Rada SOLK bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR, které se uskutečnilo 19. 3. 2010 v Praze.  

 

č. 25/10

Rada SOLK bere na vědomí pozvání Bc. Hany Moudré, místpředsedkyni Rady SOLK a starostky města Česká Lípa ke konání následujícího zasedání Rady SOLK v České Lípě, které se uskuteční 24. 6. 2010 od 10.00 hodin.  

 

 

V Harrachově, dne 22. dubna 2010

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Martin Půta

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                       Předseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj