Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 3.3.2011 v České Lípě

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 3. 3. 2011 od 11.00 hodin v České Lípě, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK dle prezenční listiny.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 05/11

Rada SOLK Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.č. 06/11

Rada SOLK zásadně nesouhlasí se záměrem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na úpravu živnostenského zákona a s tím připravovanou optimalizaci výkonu státní správy v oblasti živnostenského podnikání. Současný stav rozhodování v oblasti živnostenského podnikání považuje Rada SOLK za vyhovující. Připravované úpravy by přinesly zhoršení dostupnosti živnostenských úřadů a také zhoršení kontrolní činnosti v živnostenském podnikání.

 

 

č. 07/11

Rada SOLK bere na vědomí informace o sociální reformě 2011.

 

 

č. 08/11

Rada SOLK bere na vědomí informace o programu Zelená úsporám.

  

 

č. 09/11

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz. Rada SOLK ukládá předsedkyni Rady SOLK a místopředsedovi Rady SOLK navštívit zástupce německého partnera za účelem projednání zajištěnosti kofinancování a předfinancování saské části projektu.

 

 

č. 10/11

Rada SOLK schvaluje nové pomocné orgány Rady SOLK pro jednotlivé Oblasti působnosti:

- Oblast kontrolní a oblast finanční - Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka města Semily

- Oblast rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí – Jiří Vosecký, starosta obce Okrouhlá

- Oblast zdravotnictví – Ing. Dan Ramzer, starosta města Frýdlant

- Oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu – PhDr. Hana Maierová, starostka města Turnov

- Oblast vnějších vztahů – Jiří Vosecký, starosta obce Okrouhlá

- Oblast hospodářského a regionálního rozvoje - Martin Půta, místopředseda SOLK a starosta města Hrádek nad Nisou             

- Oblast dopravní - Antonín Lízner, starosta obce Příšovice a Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře

- Oblast legislativní - Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK,

- Oblast sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin - Bc. Hana Moudrá, předsedkyně SOLK a starostka města Česká Lípa

- Oblast výchovy, vzdělávání, zaměstnanosti a sportu – Ing. Petr Beitl, starosta města Jablonec nad Nisou a Ing. Dan Ramzer, starosta města Frýdlant,

 

 

č. 11/11

Rada SOLK schvaluje termíny zasedání Rady SOLK v roce 2011:

-         ve čtvrtek 28. dubna 2011 od 11.00 hodin ve Frýdlantu

-         v úterý 28. června 2011 od 11.00 hodin

-         ve čtvrtek 8. září 2011 od 11.00 hodin

-         ve čtvrtek 20. října 2011 od 11.00 hodin

-         ve čtvrtek 8. prosince 2011 od 11.00 hodin

 

 

č. 12/11

Rada SOLK schvaluje návrh změny znění Sociálního fondu SOLK pro rok 2011 v čl. 2 Tvoření příjmů v poslední odrážce na „Úroky z účtu sociálního fondu jsou příjmem a poplatky výdajem běžného účtu“.

 

 

č. 13/11

Rada SOLK žádá Liberecký kraj o vydání stanoviska k zajištění chodu městských a soukromých nemocnic na území Libereckého kraje v souvislosti s avízovaným snížením počtu akutních lůžek a ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat na příští zasedání Rady SOLK MUDr. Pavla Nováka, člena rady Libereckého kraje pro resort zdravotnictví a Ing. Jiřího Benedikta, ředitele krajské pobočky VZP ČR.

 

 

č. 14/11

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat na příští zasedání Rady SOLK vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu LK k diskuzi o projednání koncepce a reformy středního školství v Libereckém kraji.

 

 

č. 15/11

Rada SOLK je znepokojena připravovanými legislativními kroky jednotlivých resortů státní správy, které rušením jednotlivých státních úřadů na obcích vedou k oddělování státní správy od samosprávy a tím ke zhoršování dostupnosti veřejné správy pro občany. Rada SOLK ukládá Předsedkyni Rady SOLK odeslat dopis předsedovi Vlády ČR RNDr. Petru Nečasovi s dotazem, zda se jedná o záměrné a koncepční kroky současné vlády.

 

č. 16/11

Rada SOLK bere na vědomí informace o rušení poboček České pošty, s.p., v obcích Libereckého kraje a bude se nadále problematikou reorganizace zabývat.

 

 

V České Lípě, dne 3. března 2011

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                       Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                     Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj