Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 28.4.2011 ve Frýdlantě

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 28. 4. 2011 od 11.00 hodin ve Frýdlantě, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK dle prezenční listiny.

 

 

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 17/11

Rada SOLK Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 18/11

Rada SOLK bere na vědomí informace z Libereckého kraje, přednesené RNDr. Vítem Příkaským, náměstkem hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova..

 

č. 19/11

Rada SOLK bere na vědomí informace, poskytnuté MUDr. Pavlem Novákem, členem rady Libereckého kraje pro resort zdravotnictví a Ing. Jiřím Benediktem, ředitelem krajské pobočky VZP ČR, o zajištění chodu městských a soukromých nemocnic na území Libereckého kraje v souvislosti s avízovaným snížením počtu akutních lůžek. Rada SOLK pověřuje Mgr. Vladimíra Richtera, člena Rady SOLK a starostu města Jilemnice a zástupce zřizovatele zdravotnického zařízení, k zastupování starostů v komisi, zřízené LK k řešení problematiky snižování počtu akutních lůžek ve zdravotnických zařízeních v Libereckém kraji.

 

č. 20/11

Rada SOLK bere na vědomí informace o koncepci a reformě středního školství v LK, poskytnuté Ing. Jiřinou Princovou, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat Ing. Jiřinou Princovou na příští zasedání Rady SOLK k projednání sjednocení zřizovatelských funkcí speciálních škol v LK.

 

č. 21/11

Rada SOLK bere na vědomí informace plk. Ing. Romana Hlinovského, ředitele Hasičského záchranného sboru LK.

 

č. 22/11

Rada SOLK bere na vědomí informace o avízovaném snížení počtu matriční úřadů a zásadně nesouhlasí se zrušením matričních úřadů na obcích I. stupně, čímž by došlo pro občany ke zhoršení dostupnosti státní správy. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK odeslat stanovisko na SMO ČR a pověřuje pana Antonína Líznera, starostu obce Příšovice, jednáním za SOLK ve věci rušení matričních úřadů na obcích I. stupně.

 

č. 23/11

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Dana Ramzera, člena Rady SOLK a starosty města Frýdlant, o dopise obcí postižených povodněmi v srpnu 2010 adresovaném předsedovi vlády ČR.

 

č. 24/11

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK z Regionální komise Předsednictva SMO ČR.

 

č. 25/11

Rada SOLK bere na vědomí vstup města Zákupy do Sdružení obcí Libereckého kraje.

 

č. 26/11

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

 

č. 27/11

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o smlouvě se SVS a.s. pro rok 2011..

 

č. 28/11

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu hospodaření SOLK za rok 2010.

 

č. 29/11

Rada SOLK pověřuje pana Martina Půtu, místopředsedu SOLK a starostu města Hrádku nad Nisou a pana Antonína Líznera, starostu obce Příšovice, jednáním ve věci záměru MPSV ČR na převedení Veřejně prospěšných prací z úřadů práce na pracovní agentury.

 

č. 30/11

Rada SOLK bere na vědomí termín konání následujícího zasedání Rady SOLK, které se v souladu se schváleným plánem uskuteční na základě pozvání Mgr. Vladimíra Richtera, starosty města Jilemnice, 28. června 2011 od 10 hodin v Jilemnici.

 

 

 

Ve Frýdlantě, dne 28. dubna 2011

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                       Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                     Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj