Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 28.6.2011 v Jilemnici

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 28. 6. 2011 od 10.00 hodin v Jilemnici, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK dle prezenční listiny.

 

Rada SOLK se usnesla:

 č. 31/11

Rada SOLK Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 č. 32/11

Rada SOLK projednala informace z Libereckého kraje. Rada SOLK ukládá Ing. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky Statutárního města Liberec, připravit ve spolupráci s ředitelem Kanceláře SOLK na některé následující zasedání Rady SOLK podklady k projednání záměru přesunu Krajské nemocnice Liberec vč. pozemkové problematiky.

 č. 33/11

Rada SOLK bere na vědomí informace, poskytnuté Mgr. Karlem Bártou, vedoucím oddělení vzdělávání a koncepcí Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK a navrhuje opakovaně sjednotit zřizovatelské funkce u speciálních a praktických škol v Libereckém kraji. Rada SOLK žádá o urychlení analýzy současného stavu a žádá radu Libereckého kraje o předložení koncepce speciálního a praktického školství v LK do 31. března 2012 včetně návrhu na ekonomické řešení koncepce, financování dětí se speciálními zdravotními potřebami a integrovaných dětí s osobním asistentem.

 č. 34/11

Rada SOLK bere na vědomí informace Bc. Stanislava Mackovíka, ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje o činnosti ZZS LK.

 č. 35/11

Rada SOLK bere na vědomí informace p. Antonína Líznera, člena Rady SOLK, starosty obce Příšovice a místopředsedy Komory obcí Svazu měst a obcí ČR, o aktuálních informacích ze SMO ČR.

 č. 36/11

Rada SOLK bere na vědomí informace Předsedkyně Rady SOLK Mgr. Hany Moudré z proběhlého Setkání představitelů měst a obcí ORP Nový Bor a ORP Česká Lípa.

 č. 37/11

Rada SOLK deleguje účastníky projektu Libereckého kraje - Spolupráce mezi obcemi Libereckého kraje a kantonu St. Gallen - zástupce obcí s rozšířenou působností III. stupně:

1. Mgr. Hana Moudrá, Česká Lípa     

2. zástupce města Liberce bude stanoven

3. Ing. Dan Ramzer, Frýdlant

náhr. …..……………………………………….

 

zástupce obcí II. stupně:

1. zástupce města Hrádek nad Nisou bude stanoven

2. ……………………………………………….

3. ………………………………………………..

náhr. ….…………………………………………

 

zástupce obcí I. stupně:

1. Antonín Lízner, Příšovice

2. ……………………………………………….

3. ………………………………………………..

náhr. ……………………………………………

 

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK oslovit představitele ostatních členských obcí a měst SOLK s nabídkou účasti v projektu Spolupráce mezi obcemi Libereckého kraje a kantonu St. Gallen.

 č. 38/11

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz. Rada SOLK pověřuje Mgr. Hanu Moudrou, předsedkyni Rady SOLK, k podpisu smlouvy o dotaci s SAB a smluv o poskytnutí finančního příspěvku a o poskytnutí bezúročné návratné půjčky s EKO-KOM a.s. Praha. Rada SOLK schvaluje doplnění pracovní náplně p. Jaroslava Hanzlíčka, ředitele Kanceláře SOLK o činnosti spojené s realizací projektu a pověřuje p. Jaroslava Hanzlíčka, ředitele kanceláře SOLK, zastupováním SOLK v projektu ve věcech technických a ekonomických, tj. kontrolou a proplácením přijatých faktur v souladu se schváleným rozpočtem projektu a platných smluv s dodavateli, atd. Rada SOLK pověřuje Mgr. Hanu Moudrou, předsedkyni Rady SOLK, a jako zástupce Bc. Martina Půtu, místopředsedu Rady SOLK, ke schvalování vyhlašování výběrových řízení a výzev na dodavatele, zadávacích podmínek apod., a ustanovení výběrové komise na dodavatele. Rada SOLK dále schvaluje založení samostatného korunového účtu u ČSOB a.s. a účtu vedeném v EUR. Rada SOLK schvaluje založení řídícího týmu (pracovní skupiny) projektu ve složení:

-     2 zástupci Rady SOLK - Mgr. Hana Moudrá, předsedkyně Rady SOLK a Bc. Martin Půta, místopředseda Rady SOLK

-     Jaroslav Hanzlíček, ředitel Kanceláře SOLK

-     manažer projektu

-     2 zástupci EKO-KOM a.s.

-     zástupci saského partnera projektu - Okresu Görlitz

 č. 39/11

Rada SOLK potvrzuje provedené hlasování per rollam - schválení zakoupení služebního vozidla SOLK značky Renault Fluence Confort 1,6 16V 110k od autorizovaného prodejce TAS Komplex s.r.o Česká Lípa za nabídkovou cenu 257.900,- Kč formou úvěru s akontací 10 % a dobou splácení 48 měsíců. Nákup vozidla bude kryt z vyššího příjmu ze smlouvy od SVS a.s.. Zároveň bude nové vozidlo po registraci nabídnuto za úplatu jako nosič mobilní reklamy.

Zároveň Rada SOLK potvrzuje provedené hlasování per rollam – souhlas s prodejem nepojízdného služebního vozidla Škoda Fabia 1,4 Mpi, RZ 1L6 17-02 za nabídkovou cenu 18.000,- Kč.

 č. 40/11

Rada SOLK schvaluje vyřazení majetku SOLK z evidence:

-     Škoda Fabia 1,4 Mpi Classic, evid. č. 27DM0003, zůstat. hodnota 1.000,- Kč

-     Autorádio s CD AIWA z 23. 3. 2004, evid. č. 24DM0001, pořiz. hodnota 3.750,- Kč

-     Nosič zákl. Octavie z 27. 6. 2005, evid. č. 25DM0003, pořiz. hodnota 2.190,- Kč

-     Konvice ETA 0179 z 16. 4. 2003, evid. č. 23Dmdo001, pořiz. hodnota 890,- Kč

-     Bezdrátový domovní zvonek ze 17. 4. 2003, evid. č. 23Dmdo002, pořiz. hodnota 899,- Kč.

  č. 41/11

Rada SOLK schvaluje návrh ředitele Kanceláře SOLK uspořádat ve 2. polovině roku 2011 seminář a pracovní setkání kronikářů obcí a měst LK. Na seminář budou také pozváni zástupci obcí zabývající se tvorbou znaků obce.

 č. 42/11

Rada SOLK pověřuje pana Jiřího Voseckého, člena Rady SOLK a starostu obce Okrouhlá, k jednání o uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR ve prospěch obcí postižených povodní v srpnu 2010 v Libereckém kraji.

 č. 43/11

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit na následující zasedání Rady SOLK bod programu k mýtnému na silnicích nižších tříd a k jeho projednání pozvat zástupce Libereckého kraje a Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA. Dále Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat zástupce BESIP k projednání stavu a financování dětských dopravních hřišť v LK a ředitele Krajského ředitelství Liberec Policie ČR

 č. 44/11

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit na podzim r. 2011 ve spolupráci se jednatelem Euroregionu Nisa společné zasedání rad obou organizací.

  

V Jilemnici, dne 28. června 2011

   

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                     Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                                Předsedkyně Rady SOLK v.r.

 

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj