Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 15.9.2011 na magistrátě v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 15. 9. 2011 od 11.00 hodin na Magistrátě v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK dle prezenční listiny.

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 45/11

Rada SOLK Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 46/11

Rada SOLK bere na vědomí informace z Libereckého kraje, přednesené RNDr. Vítem Příkaským, náměstkem hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.

 

č. 47/11

Rada SOLK bere na vědomí informace k problematice zavedení mýtného na silnicích nižších tříd v Libereckém kraji, poskytnuté Ing. Janem Čápem, vedoucím oddělení pozemních komunikací KÚ LK, kpt. Ing. Milošem Chrdlem, vrchním komisařem z Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, a Ing. Zdeňkem Gerstnerem, vedoucím regionálního pracoviště Ústí nad Labem ČESMAD BOHEMIA a vrátí se k projednání uvedené problematiky na zasedání v listopadu 2011 po provedení průzkumu a měření Libereckým krajem.

 

č. 48/11

Rada SOLK bere na vědomí informace, poskytnuté Miroslavem Kláskem, krajským koordinátorem BESIP MD ČR pro Liberecký kraj k problematice stavu a financování provozu a údržby dětských dopravních hřišť v LK a navrhuje vyvolat jednání – setkání provozovatelů dětských dopravních hřišť v Libereckém kraji za účasti pana Martina Seppa, náměstka hejtmana pro resort dopravy, do České Lípy na přelom měsíců října a listopadu 2011. Zároveň Rada SOLK žádá provozovatele dětských dopravních hřišť o poskytnutí rozpočtu na provoz a údržbu DDH za r. 2011 a na r. 2012.

 

č. 49/11

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

 

č. 50/11

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o připravovaném semináři pro kronikáře obcí a měst v Libereckém kraji.

 

č. 51/11

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o vývoji rozpočtu SOLK za období 1. – 8. měsíc roku 2011

 

č. 52/11

Rada SOLK bere na vědomí informaci o změně podnájemní smlouvy mezi ERN a SOLK

 

č. 53/11

Rada SOLK schvaluje návrh zařadit na program společného zasedání rady ERN a Rady SOLK, které se uskuteční 21. října 2011, Seminář účastníků studijní cesty do kantonu St. Gallen ve Švýcarsku pro starosty obcí LK.

 

č. 54/11

Rada SOLK bere na vědomí dopis občanského sdružení Bez nehod - Žádost o podporu finančních prostředků v programu "Zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám se sníženou schopností pohybu a orientace" na Státním fondu dopravní infrastruktury pro rok 2012 a vyjadřuje mu podporu.

 

č. 55/11

Rada SOLK bere na vědomí dopisy Sdružení místních samospráv ČR k podpoře návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD) ministra financí Miroslava Kalouska. Rada SOLK podporuje takovou změnu zákona o rozpočtovém určení daní, která povede ke zmenšení rozdílu v daňových příjmech mezi obcemi.

 

č. 56/11

Rada SOLK bere na vědomí dopis sdružení Arnika s výzvou starostům a zastupitelům za zachování informací o toxických látkách ve veřejně přístupném registru znečišťování (IRZ).

 

č. 57/11

Rada SOLK bere na vědomí nabídku Bc. Jiřího Šolce, náměstka primátorky Statutárního města Liberec, všem členským obcím SOLK na spoluúčast na sdružený nákup energií prostřednictvím burzy společně se Statutárním městem Liberec. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK rozeslat informaci všem členským obcím a městům SOLK.

 

č. 58/11

Rada SOLK ukládá předsedkyni Rady SOLK odeslat dopis hejtmanovi Libereckého kraje s vyjádřením nespokojenosti nad nedostatečným projednáváním záležitostí s obcemi, jichž se týkají, některými odbory Libereckého kraje.

 

 

 

V Liberci, dne 15. září 2011

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                       Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                     Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj