Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 21.10.2011 v sídle SOLK v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 21. 10. 2011 od 11.00 hodin v sídle SOLK v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK dle prezenční listiny.

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 59/11

Rada SOLK Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 60/11

Rada SOLK bere na vědomí informace z Libereckého kraje, přednesené Ing. Jaroslavem Podzimkem, členem rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí.

 

č. 61/11

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Romany Cermanové, managerky projektu, a p. Jaroslava Hanzlíčka, ředitele Kanceláře SOLK, o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

 

č. 62/11

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK ze zasedání Regionální komise SMO ČR z 16. září 2011.

 

č. 63/11

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o uskutečněném semináři pro kronikáře obcí a měst v Libereckém kraji.

 

č. 64/11

Rada SOLK bere na vědomí informace ze semináře Výměna zkušeností v oblasti veřejné správy mezi kantonem St. Gallen a Libereckým krajem. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK rozeslat na členské obce zprávu z pracovní cesty do kantonu St. Gallen, poskytnutou Libereckým krajem.

 

č. 65/11

Rada SOLK přijímá nabídku a pozvání Mgr. Šárky Jakobi, starostky města Cvikova, uspořádat následující zasedání Rady SOLK v novém Kulturním centru ve Cvikově.

 

 

 

 

V Liberci, dne 21. října 2011

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                       Bc. Martin Půta

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                Místopředseda Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj