Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 8.12.2011 ve Společenském a kulturním centru Sever ve Cvikově

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 8. 12. 2011 od 11.00 hodin ve Společenském a kulturním centru Sever ve Cvikově, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 66/11

Rada SOLK Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 67/11

Rada SOLK bere na vědomí informace z Libereckého kraje, přednesené Ing. Jaroslavem Podzimkem, členem rady kraje pro resort zemědělství a životního prostředí. Přílohou usnesení je Bilancování resortu zemědělství a životního prostředí LK za rok 2011. Rada SOLK ukládá členům Rady SOLK PhDr. Haně Maierové, starostce města Turnov, a Bc. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky Statutárního města Liberec, připravit do 13. 12. 2011 pro zastupitele Libereckého kraje návrh na doplnění usnesení pro Vydání Zásad územního rozvoje Libereckého kraje o vzetí námitek na vědomí a zařazení jejich vypořádání v následující aktualizaci ZÚRLK.

 

č. 68/11

Rada SOLK bere na vědomí informace p. Jaroslava Hanzlíčka, ředitele Kanceláře SOLK, o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz. Rada SOLK doporučuje vyhotovit v souladu s návrhem EKO-KOM a.s. pro 3 členské obce ve velikosti do 2.000 obyvatel - Okrouhlou, 2.001 – 5.000 obyvatel - Smržovku a 5.001 – 10.000 obyvatel – Hrádek nad Nisou, pro které bude vyhotovena Příkladová studie v rámci aktivity Zpracování metodické příručky pro obce "Zpracování bioodpadu v obcích Libereckého kraje". Rada SOLK zároveň vybrala 19 členských obcí a měst, ze kterých bude vybráno ve spolupráci s EKO-KOM a.s. 15 obcí, v nichž se v letech 2012 a 2013 uskuteční venkovní akce projektu. Jedná se o: Žandov, Hrádek nad Nisou, Český Dub, Raspenava, Smržovka, Rokytnice nad Jizerou, Železný Brod, Jablonné v Podještědí, Zákupy, Nový Bor, Cvikov, Doksy, Semily, Harrachov, Frýdlant, Turnov, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou a Liberec.

 

č. 69/11

Rada SOLK bere na vědomí informace Předsedkyně Rady SOLK ze setkání provozovatelů dětských dopravních hřišť v Libereckém kraji z 11. listopadu 2011 v České Lípě a ukládá předsedkyni Rady SOLK zorganizovat koncem ledna 2012 na Libereckém kraji schůzku představitelů obcí a měst, v nichž se dětská dopravní hřiště nacházejí, a p. Martina Seppa, náměstka hejtmana pro resort dopravy, za účelem vytvoření dotačního titulu na podporu investic do DDH v Libereckém kraji.

 

č. 70/11

Rada SOLK bere na vědomí informace o plnění rozpočtu SOLK za období 1 – 10 roku 2011.

 

č. 71/11

Rada SOLK schvaluje termín konání Sněmu SOLK na 26. ledna 2011 od 9.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Krajského úřadu Libereckého kraje.

 

č. 72/11

Rada SOLK bere na vědomí vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2011 v období 1 – 11 roku 2011.

 

č. 73/11

Rada SOLK schvaluje rozpočet SOLK pro rok 2012.

 

č. 74/11

Rada SOLK bere na vědomí Program činnosti SOLK na rok 2012 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

 

č. 75/11

Rada SOLK schvaluje návrh Sociálního fondu SOLK pro rok 2012 a zároveň schvaluje naplnění fondu z přebytku hospodaření roku 2011.

 

č. 76/11

Rada SOLK schvaluje návrh programu Sněmu SOLK, který se uskuteční 26. 1. 2012.

 

č. 77/11

Rada SOLK schvaluje termín následujícího zasedání Rady SOLK na 16. února 2012 od 10.00 hodin v Kanceláři SOLK v Liberci.

 

č. 78/11

Rada SOLK bere na vědomí dopis předsedy SMO ČR Dana Jiránka - Výzva k připojení se k iniciativě Nůžky pro stát vč důvodů dopisu - Iniciativa Nůžky pro stát. Rada SOLK ukládá řediteli rozeslat dopis vč. přílohy na členské obce SOLK na zvážení, zda se jednotlivě k výzvě připojí.

 

č. 79/11

Rada SOLK bere na vědomí informace o programu a výstupech ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR, které se uskutečnilo 2. 12. 2011 v Praze.

 

 

Ve Cvikově, dne 8. prosince 2011

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                       Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                    Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj