Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 21.6.2012 ve Frýdlantě

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

 

Usnesení Rady SOLK

 

ze zasedání konaného 21. 6. 2012 od 10.00 hodin ve Frýdlantě, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

 

Rada SOLK se usnesla:

 

č. 20/12

Rada SOLK Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

 

č. 21/12

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Davida Votavy, ředitele odboru rozvoje a investic SVS a.s. a Ing. Jiřího Kittnera, předsedy Dozorčí rady SVS a.s. o investiční činnosti SVS a.s. na nejbližší období a ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat zástupce SVS a.s. na podzimní zasedání Rady SOLK.

 

č. 22/12

Rada SOLK bere na vědomí informaci Ing. Olgy Kučerové, projektové koordinátorky ze Svazu měst a obcí České republiky o projektu Vzdělaný zastupitel.

 

č. 23/12

Rada SOLK bere na vědomí informace o prezentaci Ing. Jana Čubrdy a Ing. Igora Proseckého ze společnosti I3 Consultants na téma Základní registry – fenomén současnosti.

 

č. 24/12

Rada SOLK bere na vědomí informace o Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.

 

č. 25/12

Rada SOLK bere na vědomí seznam poskytovatelů sociálních služeb v LK.

 

č. 26/12

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit kalkulaci ceny případného dotisku omalovánek „Co vzniká z vytříděného odpadu?“ na příští zasedání Rady SOLK.

 

č. 27/12

Rada SOLK schvaluje darovací smlouvu na převod movitého majetku, pořízeného v rámci projektu Partnerství pro Liberecký kraj, která bude uzavřena s Libereckým krajem. Zároveň Rada SOLK pověřuje předsedkyni Rady SOLK Mgr. Hanu Moudrou podpisem této smlouvy.

 

č. 28/12

Rada SOLK bere na vědomí informaci o výzvě od Martina Chlumského ze sdružení Arnika k novele stavebního zákona.

 

č. 29/12

Rada SOLK bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR.

 

č. 30/12

Rada SOLK bere na vědomí písemnou reakci předsedy SMS ČR Josefa Bartoňka  na tiskové informace SMO ČR.

 

č. 31/12

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat na zasedání Rady SOLK, které se uskuteční v září 2012, Ing. Hanu Polmovou, ředitelku Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci, k projednání problematiky veřejné služby.

 

 

 

 

Ve Frýdlantě, dne 21. června 2012

 

 

 

 

       Jaroslav Hanzlíček                                                                       Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                    Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj