Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 17.10.2013 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 17. 10. 2013 od 10.00 hodin v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 45/13

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 46/13

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 47/13

Rada SOLK bere na vědomí informace paní Aleny Losové, dipl. um., členky rady kraje pověřené řízením školství, mládeže a zaměstnaností, o financování regionálního školství a informace o postupu a výsledcích projednávání návrhu Koncepce speciálního a praktického školství v Libereckém kraji.

č. 48/13

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele kanceláře SOLK o projektu Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz.

č. 49/13

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele Kanceláře SOLK o semináři „Nový občanský zákoník nás nemine - ani jeho dopady na fungování kraje a obcí LK“, pořádaném Libereckým krajem.

č. 50/13

Rada SOLK bere na vědomí informaci předsekyně Rady SOLK o dopise předsedy SMO ČR Ing. Jiránka, adresovaného senátorům a který se týká zákonného opatření, jež by mělo novelizovat zákon o veřejných zakázkách.

č. 51/13

Rada SOLK pověřuje předsekyni Rady SOLK k jednání s panem Markem Pieterem, náměstkem hejtmana, pověřeného řízením ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, a Ing. I. Štěpankem, vedoucím ekonomického odboru KÚ LK, o problematice pomocných analytických přehledů, vyžadovaných od PO obcí. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK jednání svolat.

       Jaroslav Hanzlíček                                                                    Mgr. Hana Moudrá

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                               Předsedkyně Rady SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj