Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 14.4.2015 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 14. 4. 2015 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 17/15

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 18/15

Rada SOLK kooptuje za svou členku paní Lenu Mlejnkovou, starostku Města Semily, člena Rady SOLK za obvod Semily.

č. 19/15

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, z Libereckého kraje.

č. 20/15

Rada SOLK bere na vědomí prezentaci Ing. Simony Wildové, ředitelky úseku burzovních obchodů, o Českomoravské komoditní burze Kladno. Prezentace bude odeslána na členské obce SOLK.

č. 21/15

č. 22/15

Rada SOLK bere na vědomí návrh ředitele Kanceláře SOLK na výběr projektu SOLK „Podpora efektivního třídění odpadů v Libereckém kraji“ nebo „Prevence pro MŠ v LK – Bezpečnostní průprava předškolních dětí“. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit na příští zasedání Rady SOLK projektové fiše k oběma návrhům.

č. 23/15

Rada SOLK doporučuje řešení pomocných orgánů Rady SOLK – Oblastí působnosti: navrhuje Sněmu SOLK změnu Stanov SOLK a zrušit pomocné orgány Rady SOLK – Oblasti působnosti. Místo toho navrhuje Rada SOLK v souladu v souladu s § 243 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zřízení Kontrolní komise (§ 262 – 264 NOZ) a Rozhodčí komise (§ 265 – 267 NOZ). Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit na příští zasedání Rady SOLK znění změny Stanov SOLK.

č. 24/15

Rada SOLK bere na vědomí zprávu o kontrole hospodaření SOLK v roce 2014.

č. 25/15

Rada SOLK bere na vědomí písemné informace z ministerstva financí k některým ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb..

č. 26/15

Rada SOLK bere na vědomí informaci Ředitele Kanceláře SOLK o studijní cestě starostů obcí            a měst z Velkopolského vojvodství, která se uskuteční ve dnech 24. – 28. 5. 2015 a na setkání v Liberci dne 28. května 2015 deleguje svého zástupce Předsedu SOLK Mgr. Josefa Horinku.

č. 27/15

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK učinit dotaz na Ing. J. Čápa, vedoucího odboru dopravy KÚ LK, ohledně stavu zřízení míst k vážení nákladních automobilů v LK.

č. 28/15

Rada SOLK ukládá předsedovi SOLK napsat dopis ministru financí s dotazem, o kolik procent bude propad nebo nárůst daňových příjmů obcí a měst v roce 2015 oproti roku 2014.

č. 29/15

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK napsat dopis na ministerstvo práce a sociálních věcí s dotazem k nově vzniklé povinnosti obcí vyjadřovat se v rámci příspěvku na bydlení k ubytovnám a s žádostí o vyjádření se k chybějící metodice a k chybějícím financím na nárůst administrativní práce.

č. 30/15

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK napsat dopis s dotazem na stav příprav OP adresovaný ministryni MMR ČR.

č. 31/15

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK napsat na všechny členské obce dotaz s vazbou          na novelu školského zákona, kde bude vyznačeno ustanovení, které se týká stavebních úprav. V dotazu bude požádáno o informace, jak na tom konkrétní obec či město je a kolik bude           na úpravy potřebovat finančních prostředků, aby zajistil inkluzi a splnil investiční a personální požadavky dané novelou zákona.

č. 32/15

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat na příští zasedání Rady SOLK krajského ředitele Policie ČR Ing. Husáka.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj