Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 8.12.2015 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 8. 12. 2015 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 66/15

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 67/15

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Davida Votavy, ředitele Odboru rozvoje a investic Severočeské vodárenské společnosti a.s. Teplice, o plánu investiční činnosti SVS a.s. na nejbližší období.

č. 68/15

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, z Libereckého kraje.

č. 69/15

Rada SOLK bere na vědomí informace Mgr. Michaela Otty, vedoucího odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK o Regionální stálé konferenci v Libereckém kraji a Územní dimenzi v operačních programech na nové období 2014 - 2020. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK odeslat prezentaci na členské obce SOLK. Rada SOLK souhlasí s nominací do pracovní skupiny Vzdělávání, vytvořené v rámci RSK v LK, za člena Ing. Dana Ramzera, starostu města Frýdlant a člena Rady SOLK, a za náhradníka Mgr. Jaromíra Dvořáka, starostu města Nový Bor a člena Rady SOLK.

č. 70/15

Rada SOLK bere na vědomí informace o předpokládaném plnění rozpočtu SOLK za rok 2015           a doporučuje Sněmu SOLK schválit výsledek hospodaření SOLK za rok 2015.

č. 71/15

Rada SOLK bere na vědomí vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2015 v období 1 – 11 roku 2015. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK doplnit vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2015 o měsíc prosinec.

č. 72/15

Rada SOLK schvaluje rozpočet SOLK pro rok 2016 a zvýšení platu ředitele Kanceláře SOLK           od 1. 1. 2016 o 3%.  

č. 73/15

Rada SOLK bere na vědomí návrh Programu činnosti SOLK na rok 2016 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

č. 74/15

Rada SOLK schvaluje návrh Sociálního fondu SOLK pro rok 2016 ve výši 2,5 % z celkového objemu hrubých mezd a zároveň schvaluje naplnění Sociálního fondu z přebytku hospodaření roku 2015.

č. 75/15

Rada SOLK schvaluje návrh programu Sněmu SOLK, který se uskuteční 28. ledna 2016 od 10 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.

č. 76/15

Rada SOLK schvaluje termín následujícího zasedání Rady SOLK na konec února nebo začátek března 2016 od 10.00 hodin v sídle SOLK. Termín zasedání stanoví po odsouhlasení ředitel Kanceláře SOLK.

č. 77/15

Rada SOLK bere na vědomí informaci místopředsedy SOLK a starosty města Turnov                      o zvyšujícím se počtu soukromých subjektů, poskytujících sociální služby v Libereckém kraji, které čerpají dotace a příspěvky. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK napsat dopis                na příslušný odbor Libereckého kraje dle podkladů, které poskytne místopředseda SOLK.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj