Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 12.4.2016 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 12. 4. 2016 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 08/16

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 09/16

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 10/16

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace vedoucího Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu KÚ LK pana Leoše Křečka a paní Aleny Losové, členky Rady LK, pověřené řízením rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, o problematice společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (inkluzi). Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK odeslat prezentaci k uvedené problematice všem obcím LK.

č. 11/16

Rada SOLK bere na vědomí informace JUDr. Jiřího Němce, vedoucího Správního odboru KÚ LK k problematice ceny pozemků v místě obvyklé, novele zákona o obcích a přípravě novely zákona o územním členění ČSR (č. 36/1960 Sb.). Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit na příští zasedání Rady SOLK jako samostatný bod projednání problematiky územního členění státu.

č. 12/16

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele Kanceláře SOLK o provedení a výsledku kontroly hospodaření SOLK za rok 2015.

č. 13/16

Rada SOLK schvaluje vyřazení a odpis drobného majetku SOLK dle návrhu:

Inv. číslo

Datum pořízení

Název

 

Množství

23DMdo027

04.07.2003

Napájecí adaptér MW d.č.82/03

 

1

23DMdo028

04.07.2003

Napájecí adaptér MW d.č. 79/03

 

1

23DMdo029

09.07.2003

Diktafon d.č. 86/03

   

1

23DM0025

06.08.2003

Skener SC HPSCANJET3500 - 93/03

 

1

23DM0026

12.09.2003

Nb Leo 641 XHC, d.č.103/03

 

1

23DM0027

29.09.2003

Kroužkovač DOCUBIND , d.č. 108/03

 

1

25DM0001

21.03.2005

Digitální fotoaparát OLYMPUS, pokl.č.30/05

1

25DM0002

24.03.2005

Nabíječka +42300MA ,d,č,314

 

1

26DM0002

11.12.2006

Bluttooth H3H-608,d.č.1203

 

1

26DM0003

18.12.2006

NB HPNX6310,Intel,d.č.12021 notebook

 

1

12DM0013

01.09.2012

Notebook Latitude D610 , N-Series Pentium M- dar

 

1

12DM0004

01.09.2012

Notebook taška Base XX - darováno

 

1

26DM0004

18.12.2006

Dataprojektor BENQ

 

1

           

č. 14/16

Rada SOLK bere na vědomí informaci ředitele Kanceláře SOLK o schválení Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje.

č. 15/16

Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat na příští zasedání Rady SOLK paní Lenku Kadlecovou, náměstkyni hejtmana Libereckého kraje, pověřenou řízením resortu sociálních věcí, za účelem projednání problematiky koncepce rozvoje a sítě poskytovatelů sociální péče v LK.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj