Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 13.6.2016 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 13. 9. 2016 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 29/16

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 30/16

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 31/16

Rada SOLK bere na vědomí informace JUDr. Jiřího Němce, vedoucího správního odboru KÚ LK, o připravované studijní cestě a pobytu pro starosty LK v partnerském kantonu St. Gallen. Za členské obce SOLK se cesty a pobytu zúčastní:

$1-       za obce I. st. – Bc. Jan Sviták, Prysk; Ing. Luděk Sajdl, Přepeře;

$1-       za obce II. st. – Mgr. Josef Horinka, Hrádek nad Nisou; Bc. František Kučera, Kamenický Šenov;

$1-       za obce III. st. – Mgr. Romana Žatecká, Česká Lípa; Mgr. Jaromír Dvořák, Nový Bor;

Rada SOLK ukládá řediteli SOLK oslovit další členské obce s dotazem, kdo bude mít zájem se cesty zúčastnit. Celkový počet účastníků bude 10 osob a 3 náhradníci.

č. 32/16

Rada SOLK bere na vědomí informace k návrhu vládní novely zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

č. 33/16

Rada SOLK bere na vědomí informace o tiskových zprávách SMO ČR.

č. 34/16

Rada SOLK bere na vědomí informace informace o vývoji projektu České pošty s.p. – Pošta Partner.

č. 35/16

Rada SOLK bere na vědomí informace návrh ředitele Kanceláře SOLK uspořádat seminář pro kronikáře členských obcí a měst SOLK a schvaluje jej.

č. 36/16

Rada SOLK bere na vědomí informace starostky města Semily p. Leny Mlejnkové o navýšení ceny pozemků, prodávaných k výstavbě, o 21% DPH, která se od 1. 1. 2016 odvádí z prodeje pozemků. Tímto se řada pozemků stává neprodejných a individuální bytová výstavba začíná stagnovat. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK informovat členy Senátu Parlamentu ČR o podpoře iniciativy k navrácení k původnímu stavu, kdy pozemky, určené k výstavbě byly od odvodu DPH osvobozeny.

č. 37/16

Rada SOLK bere na vědomí informace starosty města Nového Boru Mgr. Jaromíra Dvořáka,        o problematické výstavbě či rekonstrukci chodníků podél krajských komunikací, když krajská správa silnic nutí obce k opravě přilehlé krajnice i vozovky, čímž pro obce zvyšuje finanční náročnost projektu. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK pozvat na příští zasedání Rady SOLK Ing. Jana Růžičku, ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, k projednání uvedené problematiky.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj