Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 13.12.2016 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 13. 12. 2016 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 49/16

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 50/16

Rada SOLK bere na vědomí informace o předpokládaném plnění rozpočtu SOLK za rok 2016        a doporučuje Sněmu SOLK schválit výsledek hospodaření SOLK za rok 2016. Ředitel Kanceláře SOLK zajistí předání výsledku hospodaření SOLK (účetní závěrky) za rok 2016, usnesení Rady SOLK a Sněmu SOLK z roku 2016 předsedovi Kontrolní komise SOLK tak, aby mohli být uvedené materiály projednány včas a Kontrolní komise SOLK mohla 24. ledna 2017 informovat Sněm SOLK.

č. 51/16

Rada SOLK bere na vědomí vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2016 v období 1 – 11 roku 2016. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK doplnit vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2016 o měsíc prosinec.

č. 52/16

Rada SOLK schvaluje rozpočet SOLK pro rok 2017.

č. 53/16

Rada SOLK bere na vědomí návrh Programu činnosti SOLK na rok 2017 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

č. 54/16

Rada SOLK schvaluje návrh Sociálního fondu SOLK pro rok 2017 a zároveň schvaluje naplnění Sociálního fondu z přebytku hospodaření roku 2016.

č. 55/16

Rada SOLK schvaluje návrh programu Sněmu SOLK 24. ledna 2017.

č. 56/16

Rada SOLK schvaluje termín následujícího zasedání Rady SOLK na 14. února 2017 od 10.00 hodin v sídle SOLK.

č. 57/16

Rada SOLK bere na vědomí informace o budoucím řešení sídla a kanceláře SOLK 

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj