Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 22.11.2016 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 22. 11. 2016 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 38/16

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 39/16

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, z Libereckého kraje.

č. 40/16

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace Mgr. Václava Horáčka, poslance PSP ČR, o projednávané a připravované legislativě. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK rozeslat členům Rady SOLK materiály k novele zákona o odpadech.

č. 41/16

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Jana Růžičky, ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, o problematice výstavby či rekonstrukce chodníků podél krajských komunikací, při nichž krajská správa silnic požaduje po obcích opravu i přilehlé krajnice a vozovky. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK rozeslat členům Rady SOLK seznam připravovaných projektových dokumentací na opravy a rekonstrukce komunikací II. a III. tř. v LK, který poskytne Ing. Jan Růžička.

č. 42/16

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Davida Votavy, ředitele Odboru rozvoje a investic Severočeské vodárenské společnosti a.s. o realizovaných a připravovaných investičních akcích SVS a.s..

č. 43/16

Rada SOLK bere na vědomí informace a analýzu stavu o výši poplatků za likvidaci směsných komunálních odpadů v obcích a městech LK ve vztahu k připravované novele zákona o odpadech od ředitele Kanceláře SOLK.

č. 44/16

Rada SOLK bere na vědomí informace k návrhu vládní novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

č. 45/16

Rada SOLK stanovuje termín konání řádného Sněmu SOLK v roce 2017 na 24. ledna 2017.

č. 46/16

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK, o připravované studijní cestě a pobytu pro starosty LK v partnerském kantonu St. Gallen. Za členské obce SOLK se cesty a pobytu zúčastní kromě již dřive schválených:

$1-       za obce I. st. – Mgr. Helena Fiebigerová, Jeřmanice; Jiří Štěrba, Provodín;

$1-       za obce III. st. – Mgr. Ivan Mališ, Železný Brod; 

č. 47/16

Rada SOLK bere na vědomí informace o pravděpodobných provozních ročních nákladech kanceláře po případném přestěhování sídla a Kanceláře SOLK do Evropského domu Liberec.

č. 48/16

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK ze zasedání Regionální komise Předsednictva Svazu měst a obcí ČR, které se uskutečnilo v Praze dne 16. září 2016.

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj