Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 14.2.2017 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze zasedání konaného 14. 2. 2017 v Liberci, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 01/17

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 02/17

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Jiřího Hruboně, ředitele Korid LK, spol. s r. o.,           a pana Martina Bobka, předsedy představenstva ČSAD a.s., o opatřeních, která v budoucnu omezí nezajištění spojů ve veřejné linkové osobní dopravě.

č. 03/17

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK a paní Leny Mlejnkové, starostky města Semily, k problematice nevyhlášení plánovaných výzev na podporu MŠ                     a přesunu alokovaných prostředků. Rada SOLK podporuje přehodnocení přesunu alokovaných prostředků, tato podpora bude deklarována Řídící radě IROP. Rada SOLK prostřednictvím ředitele SOLK požádá dopisem předsedu Vlády ČR o poskytnutí kontaktů na vedoucí odborů jednotlivých ministerstev z důvodu zlepšení komunikace přímo s odpovědnými pracovníky.

č. 04/17

Rada SOLK bere na vědomí návrh připravovaného zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení a s jeho zněním nesouhlasí. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK připravit nesouhlasný dopis, který bude odeslán na připomínková místa – Liberecký kraj, Svaz měst              a obcí ČR, MPSV ČR a MMR ČR, popř. zákonodárcům, zvolených v LK.

č. 05/17

Rada SOLK bere na vědomí informace k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

č. 06/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci o návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní.

č. 07/17

Rada SOLK bere na vědomí informaci o návrhu novely autorského zákona.

č. 08/17

Rada SOLK bere na vědomí informace o budoucím řešení sídla a kanceláře SOLK a schvaluje rezervaci kanceláře č. 2.22 v ED za účelem zřízení sídla a Kanceláře SOLK. Rada SOLK ukládá řediteli SOLK nabídnout nepotřebný movitý majetek – soubor konferenčních stolů a židlí obcím a městům LK. Rada SOLK pověřuje předsedu SOLK Mgr. Josefa Horinku k vyřešení podnájemního vztahu s ERN, k jednání s LK o úpravě příspěvku na činnost pro SOLK                        a k jednání o uzavření nájemní smlouvy v ED.

č. 09/17

Rada SOLK schvaluje zrušení kontokorentu u běžného účtu SOLK č. 6390433 v ČSOB a.s.. Zrušením kontokorentu pověřuje předsedu SOLK Mgr. Josefa Horinku. 

č. 10/17

Rada SOLK schvaluje termíny zasedání Rady SOLK v roce 2017, a to:

$1-       2. zasedání – 11. dubna 2017

$1-       3. zasedání – 27. června 2017

$1-       4. zasedání – 26. září 2017

$1-       5. zasedání – 14. listopadu 2017

$1-       6. zasedání – 12. prosince 2017

       Jaroslav Hanzlíček                                                       Mgr. Josef Horinka

Ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                                  Předseda SOLK v.r.

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj