Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 25.2.2020 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 01/20

č. 02/20

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 03/20

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace Mgr. Petra Tulpy, náměstka hejtmana, pověřeného řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, a Ing. Jana Svitáka, náměstka hejtmana, pověřeného řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, z Libereckého kraje.

č. 04/20

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Martina Matzeka, ředitele Investičního odboru SVS a.s., o plánovaných investicích SVS a.s. v roce 2020 v Libereckém kraji.

č. 05/20

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR, a to o dvourychlostním doručování listovních zásilek Českou poštou, k novele zákona                  o sociálních službách, materiálu „Co reálně řeší obce“ a k novému stavebnímu zákonu.

č. 06/20

Rada SOLK bere na vědomí informace o připravovaném novém stavebním zákonu.

č. 07/20

Rada SOLK bere na vědomí informace o v Poslanecké sněmovně PČR schválené novele zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, kterou dostane NKÚ právo kontrolovat územní samosprávné celky, a o projednaném návrhu novely zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, která umožní kontrolovat kraje a statutární města.

č. 08/20

Rada SOLK bere na vědomí informace o v Poslanecké sněmovně PČR schválené novele zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která by měla napomoci řešit problematiku vraků na pozemních komunikacích, a o projednávaných návrzích novely zákona č. 361/2000 Sb.,            o provozu na pozemních komunikacích, z nichž jedna řeší jízdu nákladních automobilů                  a kamionů v levém pruhu dálnic a druhá rozšiřuje pravomoci obecní policie tak, aby mohla účinně, a především bezprostředně postihovat protiprávní jednání spočívající v užití vyhrazeného jízdního pruhu.

č. 09/20

Rada SOLK bere na vědomí informace o návrhu novely zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

č. 10/20

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR a o podepsaných zákonech prezidentem republiky.

č. 11/20

Rada SOLK bere na vědomí zprávu o kontrole účetnictví SOLK za rok 2019.

č. 12/20

Rada SOLK schvaluje termíny zasedání Rady SOLK v roce 2020 se zahájením vždy v 10.30 hodin, a to:

- 2. zasedání – 28. dubna 2020

- 3. zasedání – 30. června 2020

- 4. zasedání – 22. září 2020

- 5. zasedání – 15. prosince 2020.

č. 13/20

Rada SOLK schvaluje zvýšení hrubé měsíční mzdy ředitele Kanceláře SOLK o částku 1 500,- Kč s platností od 1. 2. 2020.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                       Předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj