Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK z 2. zasedání, konaného 28. 2. 2023

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

ze 2. zasedání, konaného 28. 2. 2023 v Liberci prezenční formou, jehož se zúčastnili členové Rady SOLK a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 4/23

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 5/23

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR od Ing. Jarmily Levko, a Mgr. Jana Berkiho, Ph.D., poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

č. 6/23

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace z Libereckého kraje od Ing. Jana Svitáka, statutárního náměstka hejtmana pověřeného řízením resortu dopravy.

č. 7/23

Rada SOLK bere na vědomí informace Jaroslava Hanzlíčka, ředitele Kanceláře SOLK, o postupu ve věci stížnosti na způsob podání projektů ve 111. výzvě IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (MRR), a informace Mgr. Michaela Otty, vedoucího Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK, k problematice dotací v oblasti školství.

č. 8/23

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR z období 14. 12. 2022 – 21. 2. 2023.

č. 9/23

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o předložených zákonech v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a o stavu jejich projednání:

-       poslanecké návrhy novel zákonů o zrušení soudních exekutorů, o přímé volbě starostů a hejtmanů, o celostátním referendu a exekuční řád,

-       vládní návrh novely stavebního zákona,

-       senátní návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR,

-       návrh Zastupitelstva Hl. m. Prahy na novelu zákona o majetku České republiky,

-       senátní návrh novely zákona o silničním provozu,

-       vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržeb,

-       vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o právu na informace o životním prostředí,

-       vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

-       vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

-       vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby,

-       poslanecký návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),

-       vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

-       poslanecký návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR,

-       vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů,

-       vládní návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích,

-       vládní návrh novely ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

-       vládní návrh zákona o správě voleb.

č. 10/23

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu ČR a o podepsaných zákonech prezidentem České republiky v období 14. 12. 2022 – 21. 2. 2023.

č. 11/23

Rada SOLK v souladu se Stanovami SOLK, čl. IV, odst. 1., bere na vědomí vstup obce Dubnice, obce Žďárek a obce Tatobity do SOLK.

č. 12/23

Rada SOLK schvaluje termíny zasedání Rady SOLK v roce 2023 se zahájením vždy v 11.00 hodin, a to:

- 3. zasedání – 25. dubna 2023

- 4. zasedání – 27. června 2023

- 5. zasedání – 26. září 2023

- 6. zasedání – 28. listopadu 2023

- 7. zasedání – 19. prosince 2023

č. 13/23

Rada SOLK schvaluje zvýšení hrubé měsíční mzdy ředitele Kanceláře SOLK o 5 % s platností od 1. 2. 2023.

č. 14/23

Rada SOLK bere na vědomí zprávu o kontrole účetnictví SOLK za rok 2022.

       Jaroslav Hanzlíček                                                     Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                        předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj