Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Stanovisko Sdružení obcí Libereckého kraje ke Způsobu zajištění přednemocniční neodkladné péče v Libereckém kraji

Stanovisko Sdružení obcí Libereckého kraje

ke Koncepci přednemocniční péče v Libereckém kraji

Předložená Koncepce přednemocniční péče v Libereckém kraji (dále jen Koncepce) je materiál jednostranně zpracovaný zdravotnickou částí IZS, který vykazuje mnoho nedostatků. V materiálu schází vyjádření nebo stanoviska dalších složek IZS - HZS, Policie ČR a ostatních složek (Horská služba, atd.). Koncepce je nekoncepční, protože neřeší přednemocniční péči jako součást IZS, ale jako samostatnou složku. Řeší pouze sjednocení dorozumívacích frekvencí mezi jednotlivými složkami IZS, ale neřeší součinnost a spolupráci jednotlivých složek IZS, jejich umístění v jednom sídle, možnosti a znalosti vybavení jednotlivých složek IZS, neřeší vedení a podřízenost jednotlivých složek IZS (jak je stanoveno v zákoně o IZS). Dále schází Koncepci určitá nadčasovost - v případě vstupu ČR do EU dojde k otevření hranic se sousedními státy (SRN, Polsko) a k možnosti zásahů složek IZS z těchto států v hraničních oblastech LK nebo naopak zásahu složek IZS LK na území okolních států.

Koncepce nebyla předem projednána v zastupitelstvech obcí LK a zejména v oblastech, kterých se případná reorganizace přednemocniční péče dotkne.

Předložená Koncepce postrádá důkladné ekonomické posouzení současného stavu a navrhovaného stavu. Schází ekonomický rozbor nákladovosti podle jednotlivých středisek nebo pracovišť (nikoli podle okresů), chybí stanovisko VZP ČR a dalších zdravotních pojišťoven. Koncepce navrhuje zrušení návštěvní služby - kromě Liberce, která je přičemž hrazena ze zdravotního pojištění. V předložených tabulkách schází procentuální vyjádření k počtu obyvatel v okrese nebo v obsluhovaném území, pohled by byl trochu jiný než absolutní čísla.

Materiál se ve vztahu k LSPP odvolává na předpis MZ ČR, který není schválený a tudíž platný a závazný. Dle tohoto předpisu by mělo být zřízeno minimálně 1 pracoviště LSPP na 100 tis. obyvatel a ordinace by měla být dostupná do 60ti minut běžnými dopravními prostředky. Toho není možno dosáhnout, protože po zrušení návštěvní služby LSPP a na základě stanovení Základní autobusové dopravní obslužnosti LK a Ostatní autobusové dopravní obslužnosti LK v některých částech LK neumožňuje o svátcích , sobotách a nedělích občanům bez vlastního dopravního prostředku dojet na pracoviště LSPP (viz zkušenosti z okresu Česká Lípa z roku 2002, v některých částech okresu neexistuje v uvedených dnech žádné autobusové ani vlakové spojení, např. oblast Lužických Hor a služba je tím pro občany nedostupná). V konečném důsledku dochází ke zneužívání středisek ZZS (RLP) jako náhradního řešení, popřípadě se občané obrací na místní zdravotnická zařízení, kde je přítomen lékař.

Koncepce vykazuje značné rozpory. Například v jedné části navrhuje zrušení LSPP v Lomnici nad Popelkou a ponechat provozování LSPP obcí v LDN Lomnice nad Popelkou souběžně s ústavní pohotovostní službou,..., což přímo odporuje části o zařazení všech činností přednemocniční péče přednostně do struktur ZZS. Dále navrhuje v jedné části zrušení návštěvní služby tam, kde se dosud provozuje, ale v následujícím odstavci se mluví o pouhém zkrácení návštěvní služby LSPP dospělých v Liberci. Proč koncepce navrhuje zrušit návštěvní službu všude, ale v Liberci pouze omezit? Vždyť občané celého LK by měli mít přibližně stejnou možnost využít přednemocniční péči. V Koncepci se zdůvodňuje zřízení stanoviště RLP v Hodkovicích nad Mohelkou kromě jiného možností zásahu na rychlostní komunikaci Liberec - Turnov, přičemž postačují v limitu dosažitelnosti 15 minut stávající střediska přednemocniční neodkladné péče v Liberci a Turnově.

Protože, jak se také uvádí v úvodu Koncepce, se jedná o velmi citlivou oblast fungování společnosti v LK, která se dotýká každého občana, navrhujeme Zastupitelstvu LK podrobit materiál Koncepce nejdříve celospolečenské diskusi v rámci LK, dopracovat jej dle jednotlivých připomínek, zapracovat do něj stanoviska jednotlivých složek IZS, popřípadě dotčených obcí a teprve poté projednat a schválit.

Nedostatky:

 1. Úvodní část
 • K bodu VI. Pravidla činností, odstavec Přednemocniční péče ostatní - koncepce se odkazuje na metodický materiál MZ ČR, který není schválený a je neoficiální a na jeho základě se následně navrhuje zrušení některých středisek LSPP.
 1. Analytická část
 • K bodu II. Lokalizace stanovišť RLP, RZP, LSPP, odstavec Limity - materiál se opět odkazuje na neplatný metodický materiál MZ ČR.
 • K bodu IV. Činnosti RLP, RZP, LZS v roce 2002 - v tabulce schází procentuální vyjádření k celkovému počtu obyvatelstva v daném okrese nebo obsluhovaném území.
 • bodu V. Bilance stanovišť LSPP - materiál se opět odkazuje na neschválený materiál MZ ČR, v tabulce Přehled počtu ošetřených pacientů za rok 2002 schází procentuální vyjádření k celkovému počtu obyvatelstva v daném okrese nebo obsluhovaném území.
 • K bodu XI. Činnosti v rámci IZS a s jinými složkami - citace v odstavci Ad1) není přesná, v Jablonném v Podještědí je středisko RLP ve stejném areálu jako jednotka HZS, v České Lípě je ve výstavbě společné středisko ZZS a HZS, jinde jsou střediska RLP (ZZS) soustředěna ve stejné obci společně s jednotkami HZS a Policie ČR.
 1. Návrhová část
 • K bodu III. Zásady - materiál se údajně řídí „respektováním a dodržováním legislativních norem a vytvořením systému přednemocniční péče v souladu s nimi“, přičemž se v mnoha bodech odkazuje na neschválený a tudíž neplatný metodický materiál MZ ČR.
 • K bodu IV. Opatření, Soubor navrhovaných opatření, část 2. Oblast přednemocniční neodkladné péče - RLP, RZP, Aktivita 13 - schází rozpracování vlivů na ostatní složky IZS a spolupráce s nimi, případně ekonomické požadavky na ostatní složky IZS, aby se návrhům koncepce mohly přizpůsobit.
 • K bodu IV. Opatření, Soubor navrhovaných opatření, část 3. Oblast přednemocniční péče - v odstavci Typy řešení reorganizace sítě pracovišť v odstavci c) Zrušení návštěvní služby se hovoří o jejím zrušení tam, kde se dosud provozuje, ale v následujícím odstavci Přehled aktivit řešení - LSPP dospělých - Aktivita č. 5 se mluví o pouhém zkrácení návštěvní služby LSPP dospělých v Liberci do 22 hod. Proč koncepce navrhuje zrušit návštěvní službu všude, ale v Liberci pouze omezit?
 • K bodu IV. Opatření, Soubor navrhovaných opatření, část 3. Oblast přednemocniční péče - bod LSPP dospělých, 1. etapa, Aktivita č. 1, zrušení LSPP v Lomnici nad Popelkou - v části Dostupné náhrady se navrhuje provozování LSPP obcí v LDN Lomnice nad Popelkou souběžně s ústavní pohotovostní službou,..., což přímo odporuje Aktivitě č. 2 Zařazení všech činností přednemocniční péče přednostně do struktur ZZS v bodu IV. Opatření, Soubor navrhovaných opatření, v části 1. Oblast organizační struktury přednemocniční péče.

Stanovisko ke Koncepci schválila Rada SOLK na svém zasedání dne 26. 3. 2003.

Jaroslav Hanzlíček
    Ředitel SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj