Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stanovisko SOLK k pokynu MŠMT o udělování výjimek základním školám

Stanovisko Sdružení obcí libereckého kraje k Pokynu ministryně školství o udělování výjimek základním školám

Sdružení obcí Libereckého kraje zásadně nesouhlasí se zněním Pokynu ministryně školství a tělesné výchovy k udělování výjimek základním školám dle § 6 školského zákona, účinného od 1. prosince 2003. SOLK je přesvědčeno, že aplikací uvedeného Pokynu dojde k likvidaci malých škol, popř. likvidaci škol v obcích.

 

Školský zákon v § 6 stanoví minimální průměrný počet žáků ve třídě pro jednotlivé typy základních škol. Pokud škola minimálního průměrného počtu žáků nedosahuje, musí požádat ministerstvo o udělení výjimky.

 

Pro mnohé základní školy v obcích, které se stále více potýkají s nedostatkem žáků, bude Pokyn znamenat likvidaci, zejména z následujících důvodů:

 

-                školy tvořené třemi nebo čtyřmi třídami se dle nového výkladu ministryně posuzují stejně jako plně organizované školy, tzn., že musí mít minimálně 17 žáků v průměru ve třídě – Pokyn tak využívá mezery v zákoně a striktně jej vykládá na úkor tří- a čtyřtřídních škol.

 

-                plně organizované školy žádající o udělení výjimky musí prokázat, že v okruhu minimálně 15 km není jiná základní škola, ve které by mohli žáci plnit povinnou školní docházku – toto kritérium nezohledňuje geografickou polohu obce, zvláště v podhorských a horských oblastech Libereckého kraje a zejména v zimním období se může často vzdálenost 15 km stát nepřekonatelnou překážkou. Taktéž toto ustanovení nezohledňuje existující resp. neexistující dopravní obslužnost území – spoje mezi případnými obcemi neexistují popř. jsou uskutečněny v jiných časových úsecích. Toto ustanovení nepřípustně diskriminuje školy i obce pro jejich geografickou polohu.

 

-                v Pokynu není vymezen žádný prostor pro udělování výjimek i z jiných důvodů, hodných zvláštního zřetele – pokud škola nesplní taxativně podmínky uvedené v Pokynu, nebude jí udělena výjimka.

 

-                výjimka bude udělena škole pouze na 1 školní rok, což znamená velkou nejistotu jak pro vedení a personál školy, tak pro zřizovatele i rodiče žáků – do budovy školy a jejího zařízení nebude chtít nikdo investovat, některé již proběhlé investice přijdou nazmar a ani rodiče nebudou posílat své děti do školy, která možná již příští školní rok bude muset být zrušena.

 

Pokud má obec ze zákona stanovenou povinnost vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky, nemělo by ministerstvo bránit obcím, aby mohly školy provozovat. Školy v obcích totiž plní kromě vzdělávací funkce také funkci kulturního a společenského centra. Kromě toho bude likvidací škol docházet k postupnému vyklidňování venkova zejména mladých lidí, kteří nebudou mít v obci školu pro své děti.

 

Dle demografického vývoje obyvatelstva nejen Libereckého kraje, ale i celé ČR, dochází ke snižování počtu obyvatel. Rušením škol v obcích nedojde ke zvýšení počtu dětí na obcích, spíše naopak.

 

SOLK požaduje, aby obec jako zřizovatel základní školy, měla právo odpovědně rozhodnout, zda školu v obci zachová i za předpokladu, že její provoz dofinancuje z prostředků obecního rozpočtu.

 

SOLK požaduje, aby Liberecký kraj důrazně požadoval na ministerstvu změnu ustanovení Pokynu z výše uvedených důvodů. Zároveň SOLK plně podporuje obce, které podaly ústavní stížnost na ustanovení Pokynu k Ústavnímu soudu ČR.

 

 

 

 

 

                                                                         Ing. Milan Hejduk

                                                                          předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj