Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stanovisko SOLK k novele zákona č.159/1999Sb.

Stanovisko Sdružení obcí Libereckého kraje k novele zákona č. 159/1999 Sb.,

o některých podmínkách v oblastI cestovního ruchu

 

            Dne 30. 3. 2004 proběhlo 1. čtení novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách v oblastI cestovního ruchu.

 

            Zákon byl tvořen v roce 1999 s cílem zajistit ochranu klientů cestovních kanceláří cestujících do zahraničí.

 

            Navrhovaná novela zákona opomněla řešit problematiku domácího cestovního ruchu a příjezdového cestovního ruchu. Naopak vytváří překážky pro jeho rozvoj, tím že považuje za zájezd i kombinaci služeb, které se realizují na území České republiky. Tuto kombinaci služeb mohou poskytovat pouze cestovní kanceláře.

 

Turistické regiony (informační střediska, sdružení obcí) v posledním období vytvářejí turistické produkty pro zvýšení konkurenceschopnosti území, s cílem zvýšit kvalitu nabízených služeb, rozptýlit turisty do méně známých lokalit, prodloužit turistickou sezónu apod. Tyto aktivity probíhají po celém území České republiky a jsou často finančně podporovány z dotačních titulů krajů, ČR i EU. Současný zákon však znemožňuje prodej těchto produktů sdruženími, které v regionech působí a usilují o trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu a tyto produkty připravují. Řada těchto sdružení také usiluje o svoji profesionalizaci. Finanční prostředky, kterými disponují jsou nedostatečné. Příprava a případný prodej produktů by mohl být jedním z finančních zdrojů pro nastartování profesionálního systému řízení cestovního ruchu v regionech a obcích.

Do stejně složité situace se dostali i provozovatelé služeb cestovního ruchu (ubytovací zařízení, stravovací zařízení atd.). Ani oni nemohou prodávat balíčky služeb, které by zvýšily jejich konkurenceschopnost. Snižuje se motivace subjektů pro vytváření společných kvalitních nabídek regionu na principu partnerství a spolupráce.

Zájezdem by neměla být kombinace služeb, které se realizují na území České republiky a jsou prodávány a nabízeny informačními středisky, sdruženími obcí, provozovateli a zprostředkovateli služeb cestovního ruchu.

 

Popsané problémy jsou zásadní pro rozvoj regionů České republiky a pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu. Není možné, aby rozvoj cestovního ruchu v regionu zajišťoval pouze vybraný subjekt. Je nutné si uvědomit že, zájem obcí o vyvážený rozvoj se nebude vždy shodovat se zájmem určitých skupin subjektů. V odvětví cestovního ruchu jde o vzájemnou spolupráci.

 

Z výše uvedených důvodů žádáme o projednání a schválení novely zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách v oblastI cestovního ruchu, v takové podobě, která umožní poskytování komplexních služeb v oblasti cestovního ruchu všem oprávněným subjektům.

 

V Liberci dne 21. 5. 2004

                                                                       Ing. Milan Hejduk

                                                                        Předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj