Home Aktivity Ekovýchovné programy pro MŠ / Umweltbildungsprogramme für Kindergärten

Ekovýchovné programy pro MŠ / Umweltbildungsprogramme für Kindergärten

Byla jednou jedna hora
ekologický divadelní pořad pro nejmenší

Pořadatel: Sdružení obcí Libereckého kraje – SOLK, tř.1.máje 858/26, 460 01 Liberec
Manažer projektu: Ing. Romana Cermanová, tel.: 777 216852, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Realizátor: Rolnička – divadlo pro děti (Jarmila Enochová), Jeseniova 292/4, 460 14 Liberec 14, tel. 602 459 986, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Informace o pořadu
pouze pro pedagogy, není třeba aby děti byly předem připraveny a seznámeny s obsahem
Pořad pracuje s divadelními, loutkovými a pohádkovými prvky, s jejichž pomocí jsou diváci seznámeni s důležitostí třídění odpadu, významem bioodpadu a se základy ekologického chování každého jednotlivce.

Představení je rozděleno do dvou částí:

1/ Není hora jako hora
V pohádkovém příběhu se objeví nafukovací jevištní dekorace - Hora odpadková, ze které se raduje jedině Čudič, který zde žije a rád na ohni pálí všechno, co najde.
Objeví se zde ale stateční zachránci – rytíř Papírák, rytíř Plasťák a princezna Skleněnka. Ti odpad roztřídí a rozdělí horu na tři království. Seznámí diváky s původem i významem jednotlivých materiálů a Čudič se polepší – pochopí a přijme zásady bezpečného rozdělávání ohně v přírodě.

2/ Druhá hora
Vše tedy zdánlivě dobře dopadlo, ale hlavní hrdiny přesto trápí, že na jejich uklizené hoře nic neroste. Prosí tedy kouzelnici Vodu o pomoc. Voda provede diváky svým koloběhem, ale pomoci nedokáže. Řešení přinese až rytíř Šlupka, který představí kompostovou horu (další nafukovací objekt) a vysvětlí význam bioodpadu.

V průběhu představení jsou diváci zapojováni do děje formou krátkých debat, hádankových her, zpěvem a rytmizací průvodní písničky, nácvikem třídění odpadu a paměťovou fixací barevného odlišení jednotlivých kontejnerů podle druhů odpadu.

Loutky jsou jednoduché, vyrobené z odpovídajících materiálů – inspirace pro výrobu loutek vlastních

Technické podmínky: prostor minimálně 4 x 2 m, stůl, el. přípojka v dosahu

Počet diváků: ideálně 20-40 vzhledem k míře interaktivity, při vyšším počtu dětí by diskuse a hry bylo nutné omezit

Délka představení: celková doba vystoupení včetně her a diskusí je cca 90minut
Ideální je rozdělit pořad na dvě části, například stanovit začátek na dobu před svačinou (8,15 nebo 8,30), po první části se děti nasvačí a po svačině shlédnou druhou část.

Přestavení je plně hrazeno pořadatelem ze zdrojů projektu.

Během představení je potřeba po dohodě pořídit fotodokumentaci a realizované představení potvrdit na příslušném formuláři, který zajistí a přiveze účinkující

     EFRE tsch_gr_rgb_72dpi Logo Ziel-3 Logo SOLK Logo Projektpartner 1 Logo Leadpartner EGLZ